เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 - Stamford International Universityen เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 - Stamford International University
language

Select
Language

EnglishEnglish
Chinese russian vietnamese

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

June 1st 2017 - June 30th 2017 :

Rama 9 Campus

stamford

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2560

เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยนานาชาติอย่างแท้จริง เริ่มเรียนได้ทุกระดับภาษา

พร้อมโอกาสเดินทางไปฝึกงานและแลกเปลี่ยนในต่างประเทศทั่วโลก

รับทุนสนับสนุน 8,000 บาท

เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2560 นี้

ใช้ผล O-NET 2560 ยื่นสมัครได้เลย!

เริ่มเรียน 17 กรกฎาคม 2560

สนใจสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-769-4056