Graduation Ceremony 2017 - Stamford International Universityth Graduation Ceremony 2017 - Stamford International University
language

Select
Language

EnglishEnglish | ไทยไทย
Chinese russian vietnamese

Congratulations to our 2017 Graduates!

:

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่
ปีการศึกษา 2017!

บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่จะได้รับอีเมล์ยืนยัน กรุณาตรวจสอบอีเมล์มหาวิทยาลัยฯของนักศึกษา

พิธีมอบปริญญาบัตรปีการศึกษา 2016-2017 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

หากมีปัญหาในการเข้าระบบหรือไม่ได้รับอีเมล์ กรุณาติดต่อที่ graduation@students.stamford.edu.

กรุณาตรวจสอบข้อมูลด้านล่าง สำหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร

เอกสารที่บัณฑิตและมหาบัณฑิตจะได้รับ

ประกอบไปด้วย:

  • ใบปริญญาบัตร
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • จดหมายรับรองการจบการศึกษา
  • รายละเอียดของโปรแกรมที่นักศึกษาได้เรียน
  • ใบประกาศนียบัตรอื่นๆ (ถ้ามี)

วิธีการรับเอกสาร (เลือก) :

  • ในพิธีมอบปริญญาบัตร
  • ไปรษณีย์ (กรณีไม่สามารถเข้าร่วมพิธีและนักศึกษาต้องชำระค่าไปรษณีย์เพิ่มเติม)
  • รับที่มหาวิทยาลัยด้วยตัวเองหลังวันมอบปริญญาบัตร

ทางมหาวิทยาลัยฯไม่สามารถออกเอกสารใดๆได้ หากนักศึกษายังมียอดค้างชำระ

หมายเหตุ  เพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต กรุณากรอกเอกสารออนไลน์ตามลิ้งค์นี้ online graduation application form

กรุณาอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกรอกเอกสาร การรับชุดครุย และ การจองแพคเกจรูปได้ที่ General Announcement TH_17 Nov