วิทยาเขตหัวหิน - Stamford International Universityth วิทยาเขตหัวหิน - Stamford International University
language

Select
Language

EnglishEnglish | ไทยไทย
Chinese russian vietnamese

Hua Hin Campus

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหินตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชะอำ-หัวหิน ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม และพรั่งพร้อมด้วยอาคารเรียน หอประชุม หอพักนักศึกษา และสนามกีฬา ช่วยให้การเรียนรู้ของนักศึกษาที่นี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกที่เปิดแผนการเรียนแบบสองภาษาในระดับอุดมศึกษา และยังมีเครือข่ายศิษย์เก่าและความร่วมมือใกล้ชิดกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี

วิทยาเขตหัวหิน เปิดสอนระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบนานาชาติ แบบสองภาษา และแบบภาษาไทย ระดับปริญญาโท แผนการเรียนภาษาไทย

Privacy Preference Center