Our Students - Stamford International Universityth Our Students - Stamford International University
language

Select
Language

EnglishEnglish | ไทยไทย
Chinese russian vietnamese

"ประทับใจเพื่อนและอาจารย์ต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศค่ะ เพราะทำให้แยมได้เปิดกว้างทางความคิด ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกับเพื่อนได้อย่างอิสระ การได้มาเรียนที่นี่จึงทำให้แยมได้พัฒนาตัวเองในทุกด้าน ทั้งความกล้าคิดกล้าแสดงออก ความมั่นใจ และความสามารถทางภาษาค่ะ"

กุลนันทน์ จันทะปา (แยม)

ประเทศไทย, นักศึกษาปริญญาตรี

"ฉันเลือกมาเรียนที่แสตมฟอร์ด เพราะนอกจากจะเป็นสังคมนานาชาติอย่างแท้จริงแล้ว ที่นี่ยังเปิดสอนวิชาที่ฉันสนใจอย่างนิเทศศาสตร์ ที่ทำให้ฉันได้สัมผัสกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานการทำงานจริง ที่สำคัญอาจารย์ผู้สอนยังเก่งมากๆ และมีประสบกาณ์ตรงในแวดวงการสื่อสารอีกด้วย"

ชารา เรเวท (Chara Revett)

ประเทศอังกฤษ, นักศึกษาปริญญาตรี

"มีหลายมหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่มีหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีที่ไหนที่เป็น ‘นานาชาติ’ เท่ากับที่แสตมฟอร์ด สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือ ที่นี่สอนให้เราได้ลองฝึกปฎิบัติจริง เรื่อยไปจนถึงการคิดและจัดการแบบผู้บริหาร เหมือนได้เตรียมความพร้อมสู่การทำงานตั้งแต่วันแรกของการเรียน"

คัลลัม เดล (Callum Dale)

ประเทศอังกฤษ, นักศึกษาปริญญาตรี

"บางคนคิดว่าเรียน ม.เอกชนจะง่าย แต่ที่แสตมฟอร์ด แคทต้องตั้งใจเรียน และฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ เพราะอาจารย์ตั้งใจสอน และอยากให้เราเข้าใจเนื้อหา คิดวิเคราะห์และและปฎิบัติงานได้จริง แคทชอบที่เราอยู่กันแบบครอบครัวที่มีอาจารย์ที่ดูแลใส่ใจเหมือนผู้ปกครอง และมีเพื่อนๆ ที่ช่วยเหลือกันเหมือนพี่น้องค่ะ"

จิราภัทร ดีมาก (แคท)

ประเทศไทย, นักศึกษาปริญญาตรี

"เอเชียกำลังเติบโตและเปิดกว้างสำหรับโอกาสในอนาคต ผมจึงมองว่าการเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยจะเป็นประตูสู่โอกาสมากมาย ผมเลือกเรียนที่นี่เพราะมีความเป็นนานาชาติทำให้ผมได้เรียนรู้การทำธุรกิจและเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจ"

คุณเอ็ดวิน วิลเลียมส์

ประเทศเนเธอร์แลนด์, นักศึกษาปริญญาโท ผู้ก่อตั้งบริษัท ASIAN – ARTISAN

"ผมชอบการเรียนการสอนแบบ Block Course ให้เราโฟกัสทีละวิชา รวมถึงมีระบบออนไลน์เข้ามาช่วยให้เรามีความพร้อมตั้งแต่ก่อนเข้าห้องเรียน การเรียนของที่นี่ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับผมในทุกๆครั้งที่มาเรียน เพราะเราได้แลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์และเพื่อนๆ ซึ่งสามารถเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้ในที่ทำงานได้จริง"

คุณสมพร มูลสาร

ประเทศไทย, นักศึกษาปริญญาโท, HRM and HRD Manager บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

"หลักสูตร M.B.A. ที่นี่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ Work-life balance ได้ดีมากสำหรับแนน เพราะเป็นการเรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียนกับการเรียนออนไลน์ได้อย่างลงตัวค่ะ"

คุณอรรัตน์ ฉัตรวลี

ประเทศไทย , ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาลูกค้าบุคคล บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

"หลักสูตร IHM ของที่นี่มันเยี่ยมมาก เพราะช่วยให้นักศึกษาค่อยๆ สร้างความรู้ และประสบการณ์ชีวิตของตัวเองให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมพยายามตั้งใจเรียนและพัฒนาทักษะของตัวเองทั้งทางด้านการปฏิบัตงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเตรียมตัวในการทำงานในตำแหน่งระดับสูงในอนาคต"

โอมาร์ บอนดัคจี

ประเทศซีเรีย , นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ

"การจัดการธุรกิจการบินของแสตมฟอร์ดเป็นหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ทำให้มีโอกาสในการทำงานในสายงานต่างๆ ทั้งในและนอกอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งผมสามารถปรับใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ได้กับทุกงาน"

ธีรภัทร เนือมิต

ประเทศไทย , นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน (ศิษย์เก่า)

"การได้ทำโปรเจคร่วมกับบริษัทต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกงานระหว่างเรียน ช่วยให้เราพัฒนาจากนักศึกษาไปเป็นมืออาชีพ และพร้อมสำหรับโลกการทำงานจริง"

มารุต ศรีชวาลา

ประเทศไทย , นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

"สิ่งที่ฉันประทับใจเป็นเรื่องแรกเกี่ยวกับหลักสูตรการโรงแรมของแสตมฟอร์ดก็คืออาจารย์ผู้สอน ทุกท่านเป็นมืออาชีพจากอุตสาหกรรมการโรงแรมจริงๆ และฉันก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละท่านเป็นอย่างมาก ในช่วง 2 เทอมที่ผ่านมา ฉันได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้พื้นฐานอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานในโรงแรม"

ดาเรีย ซาโลมาโทวา

ประเทศรัซเซีย , นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ

"เลือกเรียนการตลาด เพราะว่าอยากเป็นนักการตลาดที่โดดเด่น และพร้อมที่จะทำงานในระดับนานาชาติหลังจากเรียนจบค่ะ วิชาที่เปิดสอนของแสตมฟอร์ดน่าสนใจมาก เพราะได้เรียนรู้มุมมองตั้งแต่การทำการตลาดระว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ไปจนกระทั่งการขายปลีก"

ศจีกาญจน์ ศิริชวาลบุญ

ประเทศไทย , นักศึกษาสาขาการตลาด

"ฉันเลือกมาเรียนที่แสตมฟอร์ดเพราะอยากเรียนในคณะ CMD และชอบที่คณะนี้ได้นำหลักสูตรมาจากโรงเรียน Media Design School ที่นิวซีแลนด์ ซึ่งทั้ง 2 สถานบันต่างมีชื่อสียงระดับโลก วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้มีหลากหลายและเป็นวิชาที่ฉันอยากเรียน และยังสามารถเลือกวิชาเฉพาะในปีสุดท้ายได้ด้วย"

ลิดาน เบค

ประเทศอิสราเอล , นักศึกษาสาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์

"การเรียนในสาขา CMDทำให้เราได้ลองใช้อุปกรณ๋ที่ทันสมัย ทำให้การออกแบบกราฟฟิกเป็นเรื่องง่ายขึ้น เราได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบตัวจริง"

ดาราณี รอดโพธิ์ทอง (เบล)

ประเทศไทย , นักศึกษาสาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์

"หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษากับอาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นได้อย่างใกล้ชิด ฉันได้รับโอกาสในการเรียนรู้กับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คอยช่วยเหลือ รับฟังนักศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรา อีกทั้งหลักสูตรยังแบ่งการสอนในทางทฤษฎี และปฏิบัติได้อย่างสมดุล ช่วยเสริมสร้างชีวิตการเรียน และการพัฒนาโดยรวมของนักศึกษาทุกคน"

อิสซาเบล

ประเทศฟิลิปปินส์ , นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์

"ผมชอบเรียนวิชาการสื่อสารมวลชนเบื้องต้นเพราะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กว้าง ผมมีความใฝ่ฝันและสนใจอยากจะทำงานด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับกีฬา"

ชายัน

ประเทศสวีเดน , นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์

"ผมชอบตรงที่ที่นี่มีอุปกรณ์อย่าง MacBook ให้เราได้ใช้สำหรับการเรียน และอาจารย์มีความเป็นนานาชาติ ทุกท่านพูดและสอนเป็นภาษาอังกฤษ100% ซึ่งต่างกับบางมหาวิทยาลัยในไทยที่ผมเคยเรียนมาช่วงสั้นๆ ผมอยากจะทำงานด้านโปรแกรมมิ่ง ซึ่งผมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะจากการเรียนที่นี่"

ซาฮีป อดัม

ประเทศปากีสถาน , นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

"หลักสูตรไอทีสอนที่ให้เรามีทั้งความรู้และทักษะด้านไอที ฉันหลงใหลในคอมพิวเตอร์ จึงสนุกกับการเรียนคณะนี้มากๆ และการได้ไปทัศนศึกษาและเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ทำให้ฉันได้เห็นว่าจะสามารถนำความรู้ทางด้านไอทีไปใช้ในการทำงานได้อย่างไร"

ราฟาแอล ปาลโมส

ประเทศฟิลิปปินส์ , นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

"ฉันชอบบรรยากาศในห้องเรียนที่นักเรียนและอาจารย์มีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้เราได้เสนอความคิดเห็น และช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ การเรียนด้านไอทีของที่นี่ไม่ใช่แค่การเรียนทฤษฎี แต่ได้เรียนรู้การนำไปใช้ จากผู้บรรยายพิเศษจากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงได้เรียนรู้ในแง่การทำธุรกิจอีกด้วย"

มาย่า มัตซึโมโตะ

ประเทศญี่ปุ่น , นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

"The IT program offered here at Stamford offers a wide range of different courses that enable us to gain more than sufficient knowledge in this field. The curriculum is also constantly reviewed and updated in order to match the developments being made in technology and ensuring that we are well equipped to deal with it."

Anuthida Lertnamwongwan

Thailand , IT

"เหตุผลที่ตัดสินใจเรียน M.B.A.กับแสตมฟอร์ด ที่กรุงเทพ เพราะอยากจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับผู้คนจากหลากหลายประเทศ การเรียนที่นี่ช่วยให้ได้เข้าใจมุมมองการบริหาร การเงิน และการพัฒนาธุรกิจให้กับองค์กร ที่ทำงานอยู่"

คุณเบอร์ด บุชเลอร์

ประเทศเยอรมัน , ผู้จัดการฝ่าย Technical Services บริษัท Rodenstock (Thailand) Co.,Ltd

"สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากแสตมฟอร์ดช่วยผมในการทำงานในปัจจุบันได้อย่างยิ่ง ผมประทับใจในบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความเป็นนานาชาติ มันเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมมากครับ"

อเล็กซี่ มานู

ประเทศรัซเซีย , Managing Director / JRP / Myanmar

“ฉันอยากจะเรียนต่อในบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความเป็นนานาชาติ ที่ที่ฉันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาจารย์ที่นี่มีสไตล์การสอนที่ไม่ได้เป็นรูปแบบเดิมๆ เพราะที่นี่ไม่ได้เน้นการเรียนจากตำราแต่เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน"

นี โด

ประเทศเดนมาร์ค , นักเรียน / ผู้ประกอบการ

"ผมทำงานในต่างประเทศและไม่มีเวลา จึงไม่สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนได้ แต่พอได้มาสัมผัสการเรียนแบบออนไลน์ที่แสตมฟอร์ดผมก็พบว่านักศึกษามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูงเพราะเป็นการเรียนออนไลน์ทีละวิชา ทำให้เราสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้ไม่ยากอย่างที่คิด ทั้งยังมีการเรียนแบบ real-time virtual classroom ที่สามารถเข้าเรียนได้ที่ไหนก็ได้ เปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกับอาจารย์และเพื่อนเหมือนเรียนในชั้นเรียนจริง เพียงแต่ว่าเราอยู่กันคนละที่"

พิเชษฐ์ สมรภูมิ

Dubai Metro , Head of Operation - Passenger Services , Fully Online MBA Student

"พิมชอบอาจารย์ผู้สอนและหลักสูตรออนไลน์ของที่นี่มากค่ะ อาจารย์เอาใจใส่นักศึกษาและให้คำปรึกษาที่ดีเสมอ หลักสูตรมีความทันสมัยทำให้พิมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำธุรกิจของตัวเองได้"

พิมญกาญจน์

ประเทศไทย , เจ้าของธุรกิจสปาจังหวัดภูเก็ต

"ผมชอบที่หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูง โดยที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถมีส่วนร่วมในการพูดคุยและโต้ตอบกัน ไม่เหมือนกับหลักสูตรออนไลน์ที่พวกเราเข้าใจกัน ผมชอบคุณภาพของหลักสูตรและกรณีศึกษาที่ทันสมัย"

ธีรชัย

ประเทศไทย , BlueScope Lysaght (Thailand) Limited

"อาจารย์ที่นี่มีคุณภาพ มีวิธีการสอนที่กระตุ้นให้เราได้คิดตลอดเวลา และช่วยให้เราทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
อีกทั้งการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนระหว่างเพื่อนร่วมห้องและอาจารย์ทำให้เราได้รับประสบการณ์เรียนที่ดีมากค่ะ"

คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

ประเทศไทย, นักศึกษาปริญญาโท, SVP – Head of Digital Marketing บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Privacy Preference Center