หลักสูตรด้านภาษาของเครือลอรีเอท - Stamford International Universityth หลักสูตรด้านภาษาของเครือลอรีเอท - Stamford International University
language

Select
Language

EnglishEnglish | ไทยไทย
Chinese russian vietnamese
ประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษา ที่ผ่านการวัดระดับ

• A certificate of completion for FND (เทียบเท่าระดับ A2)

• A certificate of completion for ACP1 (เทียบเท่าระดับ B1)

• A certificate of completion for ACP2 (เทียบเท่าระดับ B2)

คณาจารย์

Peter Cotton
Director of the LEP Program

MBA from Griffith University, Australia. He has taught students across all level of the LEP, up to graduate student support.


Ryan Wiley
Lecturer

Ryan has been working in linguistics since 2002, teaching English in China, Korea, and Thailand. He has published 9 English as a second language textbooks and is focusing on using technology to make language learning more efficient.


Jacob Martin
Lecturer

Jacob holds an MFA in Writing from Sarah Lawrence College in New York. He has worked as an editor and staff writer in Los Angeles and is currently heading advanced undergraduate writing programs on the LEP.


Joseph Arxhoek
Lecturer

Joseph has an MA in TESOL and a Cambridge CELTA certificate in teaching English to adults. He is a certified IELTS examiner and has taught at English language programs in the US, Korea and Thailand.

จุดเด่นของ หลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยเครือลอรีเอท เป็นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

 • หลักสูตรนี้ถูกนำมาใช้กว่า 70 มหาวิทยาลัย ในเกือบ 30 ประเทศทั่วโลก
 • สามารถออกแบบหรือปรับหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของ นักศึกษามหาวิทยาลัย สแตมฟอร์ด
 • นำสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมาเป็นเอกสารประกอบการสอน
 • มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง
 • จัดทำโปรเจคที่น่าสนใจ พัฒนาแฟ้มผลงาน และ ทัศนศึกษา
 • ใช้สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์
 • มีศูนย์ให้คำแนะนำการเรียนการสอนที่เปิดให้บริการฟรีทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (9.00 - 5.00)

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก หลักสูตรนี้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและการทำงาน ในสายงานธุรกิจ, สายงานบริการ, การติดต่อสื่อสาร, และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก
 • เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์
 • เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามแบบฉบับ การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
โครงสร้าง หลักสูตร

คอร์สปรับพื้นฐานจะช่วยให้ปรับพื้นฐานให้นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเรียน ในหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนักศึกษาผ่านการวัดระดับในคอร์สปรับพื้นฐานแล้ว จะสามารถ เลือกศึกษาต่อได้ 2 หลักสูตร ดังนี้

STRUCTURE

หลักสูตรนานาชาติ

เรียนภาษาอังกฤษเต็มเวลาโดยมุ่งให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติที่ตนเองเลือกซึ่งจะมีการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ 100% ตั้งแต่ในชั้นปีที่ 1

หลักสูตรสองภาษา

เข้าสู่การเรียนหลักสูตรสองภาษาและ เรียนวิชาภาษาอังกฤษนอกเวลาระหว่างที่เริ่มเรียนวิชาการที่สอนเป็นภาษาไทยจากนั้น จึงค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นการเรียนการสอนเนื้อหารายวิชาเป็นภาษาอังกฤษในช่วยปีที่ 2 และ 3

หลักสูตรและการวัดระดับของเราได้ผ่านการทดสอบเพื่อวัดระดับตามมาตราฐานการประเมินความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages) แล้ว