Why Stamford - Stamford International Universityth Why Stamford - Stamford International University
language

Select
Language

EnglishEnglish | ไทยไทย
Chinese russian vietnamese
สังคมการเรียนรู้นานาชาติที่หลากหลาย

new-thai

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติที่สุดในประเทศไทย โดยมีนักศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก คิดเป็นสัดส่วน 40% ของนักศึกษาทั้งหมด

70% ของคณาจารย์ผู้สอนมาจากนานาประเทศทั้งอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอีกมากมาย

โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จริงผ่านโครงการแลกเปลี่ยนโดยนักศึกษาสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนของแสตมฟอร์ดเพื่อเรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเทอม โดยเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 15 แห่งทั่วโลก

exchange uni3

เรียนหลักสูตรอินเตอร์ ด้วยค่าเล่าเรียนที่คุณเอื้อมถึง

สัมผัสคุณภาพการศึกษาระดับสากล ถ่ายทอดโดยคณาจารย์จากหลากหลายประเทศ ด้วยค่าเล่าเรียนที่คุณเอื้อมถึง

 

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสองภาษา ตั้งแต่  405,000– 542,000  บาท*

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ ตั้งแต่ 405,000 – 542,000 บาท*

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีภาษาไทย 330,000  บาท**

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ 160,000 – 501,150 บาท*

 

*อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาไทย

**เปิดเฉพาะวิทยาเขตหัวหิน

หลักสูตรระดับสากล จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเครือลอรีเอท

LAUREATE MAP

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นสมาชิกในเครือลอรีเอท ซึ่งเป็นเครือข่ายการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 75 สถาบันการศึกษา ตั้งอยู่ใน 25 ประเทศทั่วโลก มีนักศึกษารวมกว่าหนึ่งล้านคน

 

ผลิตบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกการทำงานจริง
    • เรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านโครงการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ ทำโครงการร่วมกับบริษัทและ หลักสูตรร่วมกับภาคธุรกิจ

     

    • โครงการฝึกงาน 480 ชั่วโมง’ เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้นำความรู้ในห้องเรียนไปใช้ในการทำงานจริง และมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาคธุรกิจ

     

    • แสตมฟอร์ดเป็นพันธมิตรกับหลากหลายภาคอุตสาหกรรมชั้นนำในด้านต่างๆ กว่า 100 แห่ง เราร่วมมือกับบริษัทชั้นนำเช่น สิงคโปร์แอร์ไลน์ กูเกิ้ล ประเทศไทย เครือโรงแรมแอคคอร์ แมคไทย ล็อกซ์เลย์ และ ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ (PwC) ทำให้นักศึกษาได้เข้าถึงประสบการณ์การทำงานจริงได้ตั้งแต่ตอนเรียน
หลักสูตรปริญญาตรีแบบ DUAL AWARDS

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจะมีโอกาสในการเรียนแบบ Dual Awards ซึ่งเป็นการร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

Blue Mountains International Hotel Management School : สถาบันอันดับ 1 ด้านการจัดการโรงแรมนานาชาติในทวีปออสเตรเลียและเอเชีย

Pace University : มหาวิทยาลัยเก่าแก่มีอายุกว่าร้อยปี จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงด้านสาขาบริหารธุรกิจที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจลูบิน

Media Design School : สถาบันสาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและความคิดสร้างสรรค์ จากประเทศนิวซีแลนด์ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

Kendall College : หนึ่งในวิทยาลัยสาขาการบริการที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา

Real Madrid Graduate School : 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยด้านการจัดการการกีฬาที่ดีที่สุดของโลก

uni partners

สิ่งอำนวยความสะดวก ระดับสากล

สัมผัสการเรียนการสอนที่แตกต่างด้วยมาตรฐานระดับสากล ห้องเรียนของแสตมฟอร์ดเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการออกแบบพื้นที่และบรรยากาศด้วยดีไซน์อันทันสมัย ที่ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เช่น อาทิเช่น ห้องครัว ห้องอาหารห้องต้อนรับแขก (Front desk room) และห้องพักโรงแรมจำลอง สำหรับหลักสูตรการจัดการโรงแรม รวมทั้งห้องสตูดิโอ และห้องตัดต่อ สำหรับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ห้องปฏิบัติการบลูมเบิร์ก (Bloomberg Financial Markets Lab) ที่นักศึกษาการเงินและธนาคารได้เรียนรู้ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นแบบเรียลไทม์ ตลอดจนการเรียนและการเข้าถึงห้องสมุดแบบออนไลน์

facility n

 

หลักสูตรปริญญาตรีสองภาษา

แผนการเรียนสองภาษา (Bilingual Track) ของแสตมฟอร์ดครอบคลุมสาขาวิชาหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยโครงสร้างหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป ออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เด็กไทย เริ่มเรียนได้ในทุกระดับภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมนานาชาติได้อย่างเต็มตัวเมื่อจบการศึกษา

 

คลิกเพื่อดูข้อมูลแผนการเรียนสองภาษาไทย – อังกฤษ

คลิกเพื่อดูข้อมูลแผนการเรียนสองภาษาจีน – อังกฤษ

รางวัล มาตรฐานคุณภาพและการยอมรับระดับสากล

iacbe-accredited-member

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) ซึ่งเป็นสถาบันที่รับรองความเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยทั่วโลกในด้านการบริหารธุรกิจ โดยเน้นที่การให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน

 

นอกจากนี้แสตมฟอร์ดยังได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  

 

แสตมฟอร์ดได้รับผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA) สูงเป็นลำดับที่ 4 เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งหมด  โดยประประเมินดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

 

ได้รับรางวัล Blackboard Catalyst Award 2014 จากการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีออนไลน์มาผสมผสานกับการเรียนในห้องเรียน  โดยเอาชนะสถาบันกว่า 85 แห่งทั่วโลก

 

ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน (IQA) ระดับ “ดีมาก” 5 ปีซ้อน จากการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

 

โครงสร้าง STIU FAST TRACK

Picture2

บริการนักศึกษา

แสตมฟอร์ดตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มแรกของการเข้าศึกษา ขณะศึกษาตลอดจน สําเร็จการการศึกษา จึงได้มีการจัดตั้ง Student Life และระบบการดูแลนักศึกษาขึ้นเพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างไกล้ชิดและทั่วถึง

ดูข้อมูลบริการนักศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่