Stamford Admission Day 2018 - Stamford International Universityth Stamford Admission Day 2018 - Stamford International University
language

Select
Language

ไทยไทย
Chinese russian vietnamese

Stamford Admission Day 2018

February 10th 2018 - February 10th 2018 : 08:30 - 16:00

พระรามเก้า Campus , หัวหิน Campus

Stamford Admission Day 2018 

เปิดสอบตรงระดับปริญญาตรี ปี 2561

ก้าว…สู่การเรียนอินเตอร์อย่างเต็มตัวที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เก่งภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา พบเพื่อนและอาจารย์จากทั่วโลก พร้อมโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกงานในต่างประเทศ

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 8.30 น. – 16.00 น.

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด พระราม 9 และ หัวหิน แคมปัส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 769 4056