วรพงศ์ แสงผัด ไทย

อาจารย์ผู้สอน

นักวิจัยโครงการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา (Cluster Aging) มีประสบการณ์ในงานด้านวิจัย 3 ปี และมีผลงานตีพิมพ์ร่วมในฐานข้อมูลงานวิจัย TCI เทียร์ 1 และเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา