MBA Online “ทดลองเรียนจริง หลักสูตร ป.โท ออนไลน์” “วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562”

มาลองสัมผัสประสบการณ์เรียนออนไลน์จริง ในหัวข้อ “Creativity for Innovation…ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรม” กับ ดร. ตรียุทธ พรหมศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร และทำความรู้จัก Stamford MBA Online

MBA Program Review & Admission Day “วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562”

Stamford MBA หลักสูตรที่ “ใช่” สำหรับคนทำงาน – พบกันได้ในงาน “Admission Day” Stamford เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักหลักสูตร MBA ของเราให้มากขึ้น พูดคุยกับอาจารย์ พร้อมไขทุกข้อสงสัย

MBA Trial Class Challenge : Employee Engagement “วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019”

มาพบกันอีกครั้งในงาน Stamford MBA Trial Class รู้จักกลุ่มสาขาวิชาเลือก ยอดฮิต และร่วมกิจกรรมจำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง ในห้วข้อ “Employee Engagement..กลยุทธ์สร้างความผูกพันของพนักงาน”

MBA Online หลักสูตรสำหรับ “คนยุคใหม่” “วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562”

มาทำความรู้จักกับหลักสูตร Stamford MBA Online เพียง Log-in เข้ามาฟังรีวิวหลักสูตรและกลุ่มวิชาเลือก สุดฮิต 3 กลุ่ม International Business Management, Brand Communication และ Digital Marketing

ทดลองเรียนฟรี Digital Marketing วิทยาเขตหัวหิน

ทดลองเรียนฟรี Digital Marketing หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความเข้าใจและความชำนาญพิเศษ ด้าน Digital Marketing  เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลในรูปแบบ Hyperlocal Marketing ที่เน้นปรับใช้ให้เข้ากับบริบทในแต่ละพื้นที่

MBA Trial Class Challenge : Managing Organization “วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019”

มาพบกันอีกครั้งในงาน Stamford MBA Trial Class รู้จักกลุ่มสาขาวิชาเลือก ยอดฮิต และร่วมกิจกรรมจำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง ในห้วข้อ “ตระหนักรู้เพื่อทีมเวิร์คที่ดีกว่า…Managing Organization”