ศูนย์การศึกษาอโศกแคมปัส - Stamford International Universityth ศูนย์การศึกษาอโศกแคมปัส - Stamford International University
language

Select
Language

EnglishEnglish | ไทยไทย
Chinese russian vietnamese

ศูนย์การศึกษาอโศก แคมปัส

ศูนย์การศึกษาอโศก แคมปัส ตั้งอยู่ใจกลางศูนย์ธุรกิจของกรุงเทพฯ ณ อาคาร Exchange Tower เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT เพื่อให้ความสะดวกสบายในการเดินทางของนักศึกษาอย่างสูงสุด ตลอดจนการออกแบบพื้นที่และบรรยากาศ ด้วยดีไซน์อันทันสมัย พร้อมด้วยรูปแบบห้องเรียนที่จุดประกายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน

ศูนย์การศึกษาอโศก แคมปัส เปิดสอนในระดับปริญญาตรีแผนการเรียนนานาชาติและแบบสองภาษา ระดับปริญญาโท แผนการเรียนนานาชาติ และแบบภาษาไทย โดยมีหลากหลายช่วงเวลาเรียนให้เลือกเพื่อตอบสนองไลฟ์ไสตล์ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง