การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เรียนรู้แบบครอบคลุมทุกด้านของการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บชิ้นส่วนต่างๆ การบริหารสินค้าที่มีกำลังรอผลิต และการบริการสินค้าพร้อมขาย จากแหล่งผลิตไปยังลูกค้าปลายทาง เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะสามารถ ออกแบบ สร้าง และปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการขนส่งและซัพพลายเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เตรียมทักษะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและพร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานจริงด้วยแรงสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาล เรียนรู้ในสังคมนานาชาติ บรรยากาศที่เป็นกันเอง และใกล้ชิดอาจารย์ผู้สอน ความพร้อมไปกับเวิร์กช็อป สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับบริษัทชั้นนำทางด้านไอทีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การเงินและการธนาคาร

หลักสูตรการเงินและการธนาคารที่แสตมฟอร์ดจะครอบคลุม 3 หัวข้อหลักของการตัดสินใจด้านการเงิน คือ การลงทุน สถาบันการเงิน และการเงินธุรกิจ นักศึกษาจะมีความเข้าใจในทางทฤษฎี พร้อมทั้งทักษะและความเชี่ยวชาญทางการปฏิบัติโดยมืออาชีพด้านการเงินและธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

international-business-management

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โลกใบนี้จะไร้พรมแดน ในขณะที่ผู้อื่นมองเห็นโลกเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่บัณฑิตของเราจะเปลี่ยนอุปสรรคนั้นเป็นโอกาสและรู้วิธีต่อยอดจากโอกาสนั้น สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้าง ซึ่งจะทำให้คุณได้เห็นมุมมองทุกด้านของธุรกิจ

การบัญชี

ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีสามารถเปิดทางเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ควบคุมบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการด้านการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี และยังรวมถึงการเป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการธุรกิจ และนักลงทุนทางการเงินอีกด้วย นักบัญชีเป็นวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันและมีรายได้สูง

Part-Time MBA

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) กรุงเทพฯ หัวหิน กรุงเทพฯ จุดเด่นของหลักสูตร Flexibility:ไร้กังวลเรื่องเวลาด้วยชั้นเรียน 1 วันต่อสัปดาห์ กับแผนการเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือเลือกเรียน แบบช่วงเย็นวันธรรมดา 2 วัน จบได้ใน 1.5 ปี ผสานกับการเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ระหว่างสัปดาห์ ผ่านระบบ Blackboard เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ใหม่ล่าสุด โดยแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยในไทยแห่งแรกที่ร่วมมือกับระบบการเรียน Blackboard ที่ได้รับการยอมรับการมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการพัฒนาความรู้เชิงลึก ด้วยการเรียนวิชาเลือกเฉพาะด้านที่สนใจ (Specialized Studies) เพิ่มเติมได้ Electives:นอกจากการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังสามารถเลือกวิชาเสริมความรู้เฉพาะด้านที่สนใจได้ (Electives) จาก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ International Business Management (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) Digital Marketing (การตลาดดิจิทัล) Award Winning Program:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคว้ารางวัล Blackboard Catalyst Award นวัตกรรมการศึก999