วิทยาเขตพระรามเก้า - Stamford International Universityth วิทยาเขตพระรามเก้า - Stamford International University
language

Select
Language

EnglishEnglish | ไทยไทย
Chinese russian vietnamese

Rama 9 campus

ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับสถานทีรถไฟฟ้า Airport Link สถานีหัวหมาก เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เช่น อาทิเช่น ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องต้อนรับแขก (Front desk room) และห้องพักโรงแรมจำลอง สำหรับหลักสูตรการจัดการโรงแรม รวมทั้งห้องสตูดิโอ และห้องตัดต่อ สำหรับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาพร้อมสู่การทำงานจริง

วิทยาเขตพระรามเก้าเปิดสอนระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบนานาชาติ และแบบสองภาษา และระดับปริญญาโท แผนการเรียนแบบนานาชาติ และแบบภาษาไทย