ไม่ต้องจบ ม.6 ก็ต่อปริญญาตรีได้ ด้วยการยื่นวุฒิสอบเทียบ GED กับ IGCSE

เมื่อโลกก้าวหน้าขึ้นทุกวันอย่างก้าวกระโดด มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทำให้การเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในห้องเรียน เด็ก Gen Z อย่างน้อง ๆ สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตและศึกษาหาความรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความคิดที่เติบโตราวกับผู้ใหญ่ รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบสิ่งใด และมีความรู้เพียงพอที่จะข้ามผ่านระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยเพื่อต่อปริญญาตรีได้ด้วยการยื่นวุฒิสอบเทียบ GED กับ IGCSE ทางลัดไปสู่ความสำเร็จในชีวิตที่เร็วกว่า ที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ มาดูกันว่าข้อดีของการสอบเทียบนั้นมีมากมายขนาดไหน และจะดีแค่ไหนกันถ้าคุณเรียนจบปริญญาตรีด้วยอายุที่น้อยกว่าคนทั่วไป มารู้จักการสอบเทียบ GED กับ IGCSE กันก่อนใช้ยื่นต่อปริญญาตรี                ก่อนจะไปทราบกันถึงข้อดี มาดูกันก่อนว่า GED กับ30

STIUers, join the hashtag campaigns to share your e-learning feedback

Hello STIUers, how is your e-learning going? Despite the logistic hurdles around, the smart you must have been up to the online study progress – sometimes with surprising results. It30

Stamford students celebrated Lunar New Year at Stamford’s Rama 9 campus

Earlier January saw celebrations for the Lunar New Year, with special events for both Chinese and Vietnamese students hosted by the Chinese Cultural Club and Vietnamese Cultural Club. The ‘Chinese30

Chinese students experienced international class and Thai culture via winter camp at Stamford International University

Stamford International University welcomed a group of high students from China to join a 3-day winter camp at Stamford International University from January 8 to January 10, 2020. They started30

Stamford gets creative and highlights sustainability with ‘Sustainable Costume Contest’

Waste and sustainability is a hot topic right now with initiatives springing up all over the globe. Thailand’s recent ban on single-use shopping plastic bags has been top of the30

New Year Greetings from Stamford Faculty – Year 2020

Dear Stamford Students, On behalf of all faculty of Stamford International University, it is our great pleasure to wish you all a Happy New Year. May the year 2020 gives30