เมื่อโลกเปลี่ยนเร็ว ต้องก้าวไวให้ทันโลก อัปสกิลเรียนต่อโท พัฒนาแบบกระโดด

เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกล ส่งผลให้โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนบางทีการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือค้นคว้าด้วยตนเองอาจไม่ทำให้เราเติบโตอย่างรู้เท่าทันโลก ยิ่งถ้าคุณอยู่ในสายธุรกิจ ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่า การรู้เยอะ รู้เร็ว และรู้ก่อน คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณได้เปรียบทางธุรกิจ รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาหมาด ๆ บัณฑิตป้ายแดงที่กำลังลังเลว่าจะทำงานหรือเรียนต่อปริญญาโทเลยดี ซึ่งหากคุณเลือกพัฒนาตัวเองจนมีศักยภาพที่พร้อมกับการทำงานยุคใหม่ การเรียนต่อโทนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานหรือตำแหน่งงานดี ๆ ให้กับคุณได้อย่างแน่นอน 4 ทักษะที่ต้องอัปสกิล เรียนต่อโท MBA เพื่อพัฒนาพร้อมทำงานยุคดิจิทัล ธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ล้วนนำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจกันมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างเท่าทันโลก ไม่ตามหลังคู่ค้าและคู่แข่งทางธุรกิจ ช่วยลดต้นทุน ช่วยให้การติดต่อสื่อสารหรือการเจรจาธุรกิจไปเป็นอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน ดังนั้นหากคุณจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจ คุณจึงจำเป็นต้องมี 4 ทักษะต่อไปนี้ และต้องรู้อย่างลึกซึ้ง ผ่านการถ่ายทอดจากผู้รู้ในเช999

รีบคว้าเลย Stamford แจกทุนการศึกษา เพื่อการเรียนต่อสาขาในฝัน

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดโครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการศึกษาที่ดี เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำงานระดับสากล ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษ ที่น้อง ๆ นักศึกษาต้องรีบคว้าเอาไว้ สำหรับใช้เป็นทุนเรียนต่อในสาขาวิชาที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดของโครงการและคุณสมบัติสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจดังนี้ เช็กคุณสมบัติโครงการมอบทุนการศึกษาพิเศษ สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจ โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี รอบ Last Call Dek-66 & Before Anyone Else Dek-67 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ซึ่งเปิดเป็นโอกาสพิเศษในโค้งสุดท้ายสำหรับนักศึกษา Dek 66 และ Dek 67 ที่มีความสนใจ โดยนักศึกษาสามารถขอทุนการศึกษาได้กับทางมหาวิทยาลัย ด้วยการยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป รวม 5 เทอม รวมไปถึงต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ โดยรายละเอียดและคุณสมบัติที่ต้องการของทุนแต่ละประเภทมีดังนี้ ทุนเรียนดี (Academic Excellence) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาผ่านเกณฑ์ตาม999

5 วิธีเพิ่มโอกาสให้อนาคตการทำงาน รับมือโลกยุคใหม่ที่ไม่หยุดรอใครอีกต่อไป

ยิ่งโลกเติบโตมากเท่าไหร่ การแข่งขันในตลาดงานก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ผู้ที่จะได้โอกาสในการทำงานเหนือคนอื่น จำเป็นต้องหาวิธีพัฒนาตัวเอง เพื่อให้ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานเล็งเห็นถึงศักยภาพ และหยิบยื่นความก้าวหน้าในสายงานมาให้คุณก่อนใคร โดยวันนี้เราได้นำ 5 วิธี เพิ่มโอกาสให้อนาคตการทำงานสดใส เติบโต และก้าวหน้า เตรียมพร้อมรับมือโลกยุคใหม่ที่คนพร้อมเท่านั้นถึงจะได้ไปต่อ และสิ่งแรกที่คุณต้องทำในตอนนี้ คือ การกรอกใบสมัครเพื่อเรียนต่อปริญญาโท หลักสูตร MBA ส่วนจะเพราะอะไร และมีวิธีอื่นอะไรบ้าง เราตามไปดูกันต่อเลย 5 วิธีสร้างคุณให้พร้อม เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอนาคตการทำงาน 1. เรียนต่อปริญญาโท             การเรียนต่อปริญญาโท ถือเป็นปัจจัยสำคัญประการแรกที่จะทำให้คุณผู้เป็นคนนอกสายตาของหัวหน้างาน กลายเป็นคนในสายตาขึ้นมาแบบฉับพลัน การเรียนต่อโท MBA คือ หลักสูตรยอดนิยมที่จะพาคุณก้าวสู่เส้นทางแห่งโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ เพราะสำหรับคนทำงานที่สนใจต่อโทเพื่อเพิ่มทักษะด้านบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ รวมถึงทักษะการเป็นผู้นำ จะมีความเข้าใจในการท999

เรียนต่อปริญญาโท ทางรอดของคนทำงานยุคดิจิทัล เพิ่มทักษะ ปรับตัวให้ทันโลก

               ตั้งแต่วิกฤตโควิด-19 เข้ามาทักทายประชากรโลก ความเปลี่ยนแปลงก็ถาโถมมาให้มนุษย์ได้ทำความรู้จักอยู่เป็นระยะ เริ่มจากวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ไปจนถึงแนวคิด เศรษฐกิจ และสังคม ที่เกิดรูปแบบใหม่ออกมาให้อัปเดตอยู่เรื่อย ๆ โดยอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะกับคนทำงานที่ต้องรีบลุกขึ้นมา Upskill and Reskill ปัดฝุ่นความรู้เดิมและยกระดับความรู้ใหม่ให้เท่าทันกระแสโลก คุณถึงจะกลายเป็นผู้อยู่รอดได้ตลอดรอดฝั่ง ซึ่งการเรียนต่อปริญญาโท ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเพื่อให้รอด ที่จะช่วยกอดตำแหน่งงานของคุณไว้ได้ ซึ่งหลักสูตร MBA ใหม่ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดพัฒนาออกมาได้ตอบโจทย์คนทำงานยุคดิจิทัลนี้ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัย สามารถในไปใช้แก้ปัญหา พัฒนา และยกระดับการทำงานภาคธุรกิจให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญหมดปัญหาเรื่องเวลา เพราะหลักสูตรถูกออกแบบมาด้วยความเ999

เรียนต่อปริญญาโทหลักสูตรออนไลน์ 1 ปี ทางเลือกที่ตอบโจทย์ยุค Now Normal

               เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นไม่ได้จบในระยะเวลาสั้น ๆ อย่างที่คาดการณ์กันไว้ในทีแรก จาก New Normal ที่ทุกคนต้องเรียนรู้และปรับตัว จนปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุค Now Normal เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิถีชีวิตใหม่ที่เราคุ้นชินและอยู่กับสิ่งใหม่ ๆ รอบตัวได้อย่างเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในยุค Now Normal ทุกคนจึงจำเป็นต้องยกระดับตัวเองให้พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลโดยสมบูรณ์แบบ และวิธีที่จะยกระดับได้อย่างมีคุณภาพนั้น ก็คือการเข้าสู่โหมดพัฒนาตัวเอง ด้วยการเพิ่มพูนทักษะ และศึกษาหาความรู้ ซึ่งการเรียนต่อปริญญาโท ถือเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนเรียนต่อปริญญาโทหลักสูตรออนไลน์                ในเมื่อโลกเติบโตและก้าวล้ำไปมาก การศึกษาก็เช่นกัน เทคโนโลยีกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญ และเป็นปัจจัยพื้นฐานในยุคที่ไม่สามารถเข้ามานั่งเร999

ไม่ต้องจบ ม.6 ก็ต่อปริญญาตรีได้ ด้วยการยื่นวุฒิสอบเทียบ GED กับ IGCSE

เมื่อโลกก้าวหน้าขึ้นทุกวันอย่างก้าวกระโดด มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทำให้การเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในห้องเรียน เด็ก Gen Z อย่างน้อง ๆ สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตและศึกษาหาความรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความคิดที่เติบโตราวกับผู้ใหญ่ รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบสิ่งใด และมีความรู้เพียงพอที่จะข้ามผ่านระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยเพื่อต่อปริญญาตรีได้ด้วยการยื่นวุฒิสอบเทียบ GED กับ IGCSE ทางลัดไปสู่ความสำเร็จในชีวิตที่เร็วกว่า ที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ มาดูกันว่าข้อดีของการสอบเทียบนั้นมีมากมายขนาดไหน และจะดีแค่ไหนกันถ้าคุณเรียนจบปริญญาตรีด้วยอายุที่น้อยกว่าคนทั่วไป มารู้จักการสอบเทียบ GED กับ IGCSE กันก่อนใช้ยื่นต่อปริญญาตรี                ก่อนจะไปทราบกันถึงข้อดี มาดูกันก่อนว่า GED กับ IGCSE นั้นต่างกันอย่างไร โดยการสอบเทียบ GED นั้น จะเป็นการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบอเมริกัน โดย GED มาจาก General Educational Development และต้องสอบผ่าน 4 วิชาขึ้นไป จึงจะสามารถ999