วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เพื่อเป็นผู้นำในการให้การศึกษาแบบนานาชาติอย่างแท้จริงในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Innovative และ Interactive เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้ได้รับการจ้างงานและประสบความสำเร็จในอาชีพ

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ใช้โมเดล 4-I ในการดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย โมเดล 4-I มาจาก International, Innovative, Industry และ Integrity เราสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ และพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบนานาชาติอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงเสริมสร้างองค์ความรู้ในวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนแต่ยังหมายถึงการช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และ กล้าแสดงออกท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

Our Story

1995​

1995

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ถือกำเนิดชื่อตามเซอร์โทมัส แสตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ผู้ที่สร้างความเจริญให้กับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ วิทยาเขตแรกที่เปิดสอน คือ วิทยาเขตหัวหิน โดยตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศและทิวทัศน์ที่งดงาม ใกล้สนามกอล์ฟ ปาล์ม ฮิลล์ รีสอร์ท หัวหิน

2009

2009

เปิดวิทยาเขตในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับสถานทีรถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีหัวหมาก เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง

2015

2015

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้เปิดศูนย์การศึกษาอโศก แคมปัส ตั้งอยู่ใจกลางศูนย์ธุรกิจของกรุงเทพฯ ณ อาคาร Exchange Tower เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ถือกำเนิดชื่อตาม เซอร์โทมัส แสตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ผู้ที่สร้างความเจริญให้กับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เปิดวิทยาเขตเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศและทิวทัศน์ที่งดงาม ใกล้สนามกอล์ฟ ปาล์ม ฮิลล์ รีสอร์ท ห้วหิน จากนั้นในปี พ.ศ. 2552 ได้เปิดวิทยาเขตในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใกล้กับถนนพระรามเก้า และในปี พ.ศ. 2558 เปิดศูนย์การศึกษาอโศก แคมปัส ที่อาคาร Exchange Tower ใจกลางอโศก เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย และแหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการด้านการศึกษานานาชาติในประเทศไทย และในเขตภูมิภาค ASEAN

คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้รับการรับรองจาก International Accreditation Council for Business Education (IACBE) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ และความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาด้านธุรกิจ โดยแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันดังกล่าว