วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เพื่อเป็นผู้นำในการให้การศึกษาแบบนานาชาติอย่างแท้จริงในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Innovative และ Interactive เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้ได้รับการจ้างงานและประสบความสำเร็จในอาชีพ

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ใช้โมเดล 4-I ในการดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย โมเดล 4-I มาจาก International, Innovative, Industry และ Integrity เราสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ และพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบนานาชาติอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงเสริมสร้างองค์ความรู้ในวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนแต่ยังหมายถึงการช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และ กล้าแสดงออกท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

Our Story

1995​

1995

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ถือกำเนิดชื่อตามเซอร์โทมัส แสตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ผู้ที่สร้างความเจริญให้กับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ วิทยาเขตแรกที่เปิดสอน คือ วิทยาเขตหัวหิน โดยตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศและทิวทัศน์ที่งดงาม ใกล้สนามกอล์ฟ ปาล์ม ฮิลล์ รีสอร์ท หัวหิน

2009

2009

เปิดวิทยาเขตในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใกล้กับถนนพระรามเก้า และในปี 2015 ได้เปิดศูนย์การศึกษาอโศก แคมปัส ที่อาคาร Exchange Tower ใจกลางอโศก แหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ

2012

2012

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือลอรีเอท - Laureate International Universities ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือใน 28 ประเทศทั่วโลก และมีนักศึกษารวมกว่าหนึ่งล้านคน

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ถือกำเนิดชื่อตาม เซอร์โทมัส แสตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ผู้ที่สร้างความเจริญให้กับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เปิดวิทยาเขตเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศและทิวทัศน์ที่งดงาม ใกล้สนามกอล์ฟ ปาล์ม ฮิลล์ รีสอร์ท ห้วหิน จากนั้นในปี พ.ศ. 2552 ได้เปิดวิทยาเขตในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใกล้กับถนนพระรามเก้า และในปี พ.ศ. 2558 เปิดศูนย์การศึกษาอโศก แคมปัส ที่อาคาร Exchange Tower ใจกลางอโศก เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย และแหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการด้านการศึกษานานาชาติในประเทศไทย และในเขตภูมิภาค ASEAN

ในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือลอรีเอท (Laureate International Universities) ซึ่งเป็นเครือข่ายการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือกว่า 60 สถาบัน ใน 20 ประเทศทั่วโลก และมีนักศึกษารวมกว่าหนึ่งล้านคน ทำให้มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอน และการเรียนรู้มาตรฐานสากลจากทั่วโลกได้ 

คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้รับการรับรองจาก International Accreditation Council for Business Education (IACBE) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ และความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาด้านธุรกิจ โดยแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันดังกล่าว