เรียนต่อปริญญาโท พัฒนาองค์ความรู้และทักษะอย่างรอบด้านไปกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กับแผนการเรียนที่คุณสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนปริญญาโทเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ และแบบออนไลน์

Stamford MBA เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนทำงาน ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนที่เหมาะกับตนเองได้ และเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่สนใจเรียนได้ โดยทุกหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองจาก สกอ. การเรียนการสอนของ Stamford MBA มีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยหลักการ 4i ไม่ว่าจะเป็น Innovative Learning, Industry Linkage, International Perspective และ Integrity โดยเชื่อมโยงสี่ส่วนนี้เข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในโลกธุรกิจอย่างแท้จริง

แนะนำหลักสูตรปริญญาโท

จุดเด่นของหลักสูตรปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นับว่าเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับผู้ที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่ไปกับทักษะต่าง ๆ
อย่างรอบด้าน โดยจุดเด่นที่สำคัญของ
หลักสูตรปริญญาโท มีดังนี้

เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ เพิ่มความรู้ที่เอาไปใช้ได้จริง

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ เรียนแบบ interactive ผ่าน workshop ต่างๆ

มีทั้งหลักสูตร FULL-TIME, PART-TIME และ ONLINE

สามารถจบได้ภายใน 1 ปี, 1.5 ปี และ 2 ปี เปิดสอนทั้งภาคภาษาไทย และนานาชาติ

มีเวลาเรียนให้เลือกหลากหลาย เหมาะกับคนทำงาน

หลักสูตร PART-TIME เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (เสาร์ หรือ อาทิตย์) และ 2 วัน ช่วงเย็นวันธรรมดา หรือสามารถเลือกเรียนแบบออนไลน์ ที่เรียนจากที่ไหน และเมื่อไหร่ก็ได้

เพิ่มความรู้และทักษะเฉพาะด้านจากกลุ่มวิชา Specialized Studies

สามารถเลือกกลุ่มวิชาเลือก Specialized Studies เพื่อเพิ่มความชำนาญเฉพาะด้านได้ ไม่ว่าเป็นกลุ่ม International Business Management และ Digital Marketing

เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์จริงด้านธุรกิจ

โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์จริงด้านธุรกิจและการบริหารงานองค์กรจากทั้งในและต่างประเทศ

สถานที่เรียนที่สะดวกและทันสมัย

เรียนที่ ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส (ตึก Exchange Tower) ใจกลางย่านธุรกิจ เดินทางสะดวก สามารถเลือกวางแผนการชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายวิชาได้

หลักสูตร Signature MBA คุณภาพระดับโลก

แสตมฟอร์ดคว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการศึกษายอดเยี่ยมจาก Blackboard ผู้นำด้านระบบการศึกษาออนไลน์ระดับโลก โดยมีสถาบันเข้าร่วมกว่า 85 แห่งทั่วโลก ปัจจุบัน เป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจาก 19,000 สถาบัน ใน 100 ประเทศทั่วโลก ด้วยหลักสูตรปริญญาโทที่ผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนกับการเรียนแบบออนไลน์ที่ตอบโจทย์ผู้เรียน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

ความรู้ที่นำเอาไปใช้ได้จริง

หลักสูตรปริญญาโท Stamford MBA เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ด้วยการเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาที่สนใจ (Specialized Studies) ประกอบกับทางเลือกในการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) รูปแบบต่างๆ ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะเฉพาะด้านในเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น มีความรู้ที่สอดคล้อง เน้นพัฒนาทักษะที่นำไปใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์กับการทำงานในโลกธุรกิจ 4.0 หรือโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

Play Video

ค่าเทอมของหลักสูตรปริญญาโท

Inter Program
IS Plan
(1 Year)
Term 1 Term 2 Term 3 Total
Block 1 Block 2 Block 1 Block 2 Block 1 Block 2 390,000 THB
Core 1 Core 3 Core 5 Core 7 Elective 1 Elective 3
Core 2 Core 4 Core 6 Core 8 Elective 2 IS
8 Weeks 8 Weeks 8 Weeks
ค่าเล่าเรียนแบ่งจ่ายรายเทอม
(บาท)
130,000 130,000 130,000
ค่าเล่าเรียนแบ่งจ่ายราย BLOCK
(บาท)
65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000


Inter Program
IS Plan
(1.5 Year)
Term 1 Term 2 Term 3 Term 4 Total
Block 1 Block 2 Block 1 Block 2 Block 1 Block 2 Block 1 Block 2 390,000
Core 1 Core 3 Core 4 Core 6 Core 7 Elective 1 Elective 2 IS
Core 2 Core 5 Core 8 Elective 3
8 Weeks 8 Weeks 8 Weeks 8 Weeks 8 Weeks
ค่าเล่าเรียนแบ่งจ่ายรายเทอม
(บาท)
97,500 97,500 97,500 97,500
ค่าเล่าเรียนแบ่งจ่ายราย BLOCK
(บาท)
65,000 32,500 65,000 32,500 65,000 32,500 65,000 32,500
Thai Program
IS Plan
(1 Year)
Term 1 Term 2 Term 3 Total
Block 1 Block 2 Block 1 Block 2 Block 1 Block 2 290,016 THB
Core 1 Core 3 Core 5 Core 7 Elective 1 Elective 3
Core 2 Core 4 Core 6 Core 8 Elective 2 IS Defense
8 Weeks 8 Weeks 8 Weeks
ค่าเล่าเรียนแบ่งจ่ายรายเทอม
(บาท)
96,672 96,672 96,672
ค่าเล่าเรียนแบ่งจ่ายราย BLOCK
(บาท)
48,336 48,336 48,336 48,336 48,336 48,336


Thai Program
(IS Plan)
1.5 Year
Term 1 Term 2 Term 3 Term 4 Total
Block 1 Block 2 Block 1 Block 2 Block 1 Block 2 Block 1 Block 2 290,016
Core 1 Core 3 Core 4 Core 6 Core 7 Elective 1 Elective 2 IS
Core 2 Core 5 Core 8 Elective 3
8 Weeks 8 Weeks 8 Weeks 8 Weeks 8 Weeks
ค่าเล่าเรียนแบ่งจ่ายรายเทอม
(บาท)
72,504 72,504 72,504 72,504
ค่าเล่าเรียนแบ่งจ่ายราย BLOCK
(บาท)
48,336 24,168 48,336 24,168 48,336 24,168 48,336 24,168

กิจกรรมสำหรับปริญญาโท