ปริญญาโท

Stamford MBA เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนทำงาน  ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนที่เหมาะกับตนเองได้ และเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่สนใจเรียนได้ โดยทุกหลักสูตรมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองจาก สกอ. การเรียนการสอนของ Stamford MBA มีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยหลักการ 4i ไม่ว่าจะเป็น Innovative Learning, Industry Linkage, International Perspective และ Integrity โดยเชื่อมโยงสี่ส่วนนี้เข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในโลกธุรกิจอย่างแท้จริง

หลักสูตรปริญญาโท

เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ เพิ่มความรู้ที่เอาไปใช้ได้จริง

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ เรียนแบบ interactive ผ่าน workshop ต่างๆ

มีทั้งหลักสูตร FULL-TIME, PART-TIME และ ONLINE

สามารถจบได้ภายใน 1 ปี, 1.5 ปี และ 2 ปี เปิดสอนทั้งภาคภาษาไทย และนานาชาติ

มีเวลาเรียนให้เลือกหลากหลาย เหมาะกับคนทำงาน

หลักสูตร PART-TIME เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (เสาร์ หรือ อาทิตย์) และ 2 วัน ช่วงเย็นวันธรรมดา หรือสามารถเลือกเรียนแบบออนไลน์ ที่เรียนจากที่ไหน และเมื่อไหร่ก็ได้

เพิ่มความรู้และทักษะเฉพาะด้านจากกลุ่มวิชา Specialized Studies

สามารถเลือกกลุ่มวิชาเลือก Specialized Studies เพื่อเพิ่มความชำนาญเฉพาะด้านได้ ไม่ว่าเป็นกลุ่ม International Business Management และ Digital Marketing

เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์จริงด้านธุรกิจ

โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์จริงด้านธุรกิจและการบริหารงานองค์กรจากทั้งในและต่างประเทศ

สถานที่เรียนที่สะดวกและทันสมัย

เรียนที่ ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส (ตึก Exchange Tower) ใจกลางย่านธุรกิจ เดินทางสะดวก สามารถเลือกวางแผนการชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายวิชาได้

หลักสูตร Signature MBA คุณภาพระดับโลก

แสตมฟอร์ดคว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการศึกษายอดเยี่ยมจาก Blackboard ผู้นำด้านระบบการศึกษาออนไลน์ระดับโลก โดยมีสถาบันเข้าร่วมกว่า 85 แห่งทั่วโลก ปัจจุบัน เป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจาก 19,000 สถาบัน ใน 100 ประเทศทั่วโลก ด้วยหลักสูตรการเรียน MBA ที่ผสมสานการเรียนในชั้นเรียนกับการเรียนแบบออนไลน์ที่ตอบโจทย์ผู้เรียน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

ความรู้ที่นำเอาไปใช้ได้จริง

หลักสูตร Stamford MBA เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ด้วยการเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาที่สนใจ (Specialized Studies) ประกอบกับทางเลือกในการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) รูปแบบต่างๆ ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะเฉพาะด้านในเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น มีความรู้ที่สอดคล้อง เน้นพัฒนาทักษะที่นำไปใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์กับการทำงานในโลกธุรกิจ 4.0 หรือโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

Play Video

กิจกรรมสำหรับปริญญาโท