ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

กรุณากรอกข้อมูลที่แบบฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด สำหรับเรื่องอื่นๆ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ที่ โทร. 02 769 4000