Student Life​

Welcome to Stamford International University!

ที่แสตมฟอร์ด มีนักศึกษานานาชาติจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทำให้นักศึกษาได้พบเพื่อนจากต่างประเทศมากมาย พร้อมได้เรียนรู้ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!