วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 – 1 วิทยาเขตพระรามเก้า

พบกับการการบรรยายข้อมูลโดยรวมของบริการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดยนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และรุ่นพี่แสตมฟอร์ด

วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 – 1 หลักสูตร Laureate English Program

ฟังการให้ข้อมูลโดยรวมของการเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Laureate English Program) บริการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา รวมไปถึง กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดยนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และรุ่นพี่แสตมฟอร์ด

วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 – 1 วิทยาเขตหัวหิน

วิทยาเขตหัวหิน – พบกับการการบรรยายข้อมูลโดยรวมของบริการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดยนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และรุ่นพี่แสตมฟอร์ด