วิทยาเขตพระรามเก้า

ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับสถานทีรถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีหัวหมาก เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เช่น อาทิเช่น ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องต้อนรับแขก (Front Desk Room) และห้องพักโรงแรมจำลอง สำหรับหลักสูตรการจัดการโรงแรม รวมทั้งห้องสตูดิโอ และห้องตัดต่อ สำหรับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ Bloomberg Financial Markets Lab สำหรับสาขาการเงินและการธนาคาร และสาขาการบัญชี และศูนย์ Innovation and Technology Lab สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาพร้อมสู่การทำงานจริง

วิทยาเขตพระรามเก้าเปิดสอนระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบนานาชาติ และแบบสองภาษา 

ศูนย์การศึกษาอโศก แคมปัส

ศูนย์การศึกษาอโศก แคมปัส ตั้งอยู่ใจกลางศูนย์ธุรกิจของกรุงเทพฯ ณ อาคาร Exchange Tower เชื่อมต่อ กับรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก และ MRT สถานีสุขุมวิท เพื่อให้ความสะดวกสบายในการเดินทางของนักศึกษาอย่างสูงสุด ตลอดจนการออกแบบพื้นที่และบรรยากาศ ด้วยดีไซน์อันทันสมัย พร้อมด้วยรูปแบบห้องเรียนที่จุดประกายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน

ศูนย์การศึกษาอโศก แคมปัส เปิดสอนในระดับปริญญาโท ภาคนานาชาติ และภาษาไทย โดยมีหลากหลายช่วงเวลาเรียนให้เลือกเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

วิทยาเขตหัวหิน

วิทยาเขตหัวหิน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชะอำ-หัวหิน ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม พร้อมด้วยอาคารเรียน หอประชุม หอพักนักศึกษา และสนามกีฬา ตอบโจทย์ผู้เรียนในภูมิภาคตะวันตก และยังมีเครือข่ายศิษย์เก่าและความร่วมมือใกล้ชิดกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี

วิทยาเขตหัวหิน เปิดสอนระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบนานาชาติ แบบสองภาษา และแบบภาษาไทย ระดับปริญญาโท ภาคภาษาไทย และหลักสูตรสำหรับคนทำงาน