วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
เพื่อเป็นผู้นำในการให้การศึกษาแบบนานาชาติอย่างแท้จริงในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Innovative และ Interactive เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้ได้รับการจ้างงานและประสบความสำเร็จในอาชีพ

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ใช้โมเดล 4-I ในการดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย โมเดล 4-I มาจาก International, Innovative, Industry และ Integrity เราสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ และพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบนานาชาติอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงเสริมสร้างองค์ความรู้ในวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนแต่ยังหมายถึงการช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าคิดกล้าแสดงออก

ประวัติความเป็นมา

1995​

1995

Named after Sir Stamford Raffles (1781-1826), Stamford International University opened its first campus near Palm Hills Golf Resort, Hua-Hin.

2009

2009

Bangkok Rama IX Campus was established in 2009, and Asoke Campus Learning Center was established in 2015.

2012

2012

Became part of the Laureate International Universities network in 2012, the largest education network in the world present in 28 countries serving over 1 million students across the Americas, Europe, Asia, Africa and the Middle East.

About Stamford

  • One of the most international, diverse and experienced faculty in Thailand. 70 percent of Stamford faculty members are international from countries including the USA, UK, France, Germany, and many more.
  • Over 4,000 students from more than 100 countries.
  • ‘Excellent’ score in the Commission on Higher Education of Thailand‘s annual Internal Quality Assessment for 5 consecutive years. (2009-2013)
  • Partnerships with global domain experts and specialists including Media Design School, Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) at Torrens University, EU Business School, Kendall College and Vaughn College
  • International exchange, global placements and global internship opportunities.
  • Over 100 industry partners across key pillars of the economy.
  • First private university in Thailand to partner with Blackboard, a comprehensive and leading on-line learning system.
  • Clinched ‘Blackboard Catalyst Award’ for innovative blended learning in 2014 – beating 85 countries from around the world.
  • First university in Thailand to launch the innovative Bilingual Program with a unique step-by-step curriculum structure.
  • First university in Thailand to receive International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) accreditation of the business and management programs offered through its Faculty of Business and Technology.