หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ(เรียนวันอาทิตย์ที่วิทยาเขตหัวหิน) และหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับคนทำงาน(วิทยาเขตอโศกเเละหัวหิน) ทางเลือกใหม่สู่ความสำเร็จ เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ไม่เสียเวลาทำงาน

หลักสูตรปริญญาตรี ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่ต้องการเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สานสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายกับนักศึกษา และรุ่นพี่ ที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรระยะสั้น ที่เปิดสอนทั้งที่ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส และวิทยาเขตชะอำ-เพชรบุรี เน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะการทำงานและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและการตลาดยุคดิจิทัล สอนโดยอาจารย์และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริง

เน้นเพิ่มความรู้ที่เอาไปใช้ได้จริง

การเรียนในชั้นเรียนเป็นแบบ interactive เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน ในชั้นเรียนขนาดเล็ก เพิ่มโอกาสการสร้าง connection

มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรอบรมระยะสั้น

เปิดสอนทั้ง หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจ (BBA) และ รัฐประศาสนศาสตร์ (BPA) สามารถจบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง และหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมายังหลักสูตร Stamford MBA ได้

มีเวลาเรียนที่เหมาะกับคนทำงาน

เรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะวันอาทิตย์ (8.30 – 17.30 น.) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ จึงเหมาะสำหรับคนทำงาน และผู้ประกอบการต่างๆ

สอนโดยอาจารย์และวิทยากรคุณภาพ

เรียนกับอาจารย์และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริงทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำงานได้

โอกาสสร้างเครือข่ายในการทำงาน

เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สานสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายกับเพื่อนนักศึกษา และรุ่นพี่ ที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน และมาจากหลากหลายภาคธุรกิจ

สถานที่เรียนที่เดินทางสะดวก

ศูนยการศึกษา อโศกตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ สามารถเดินทางได้ด้วย BTS และ MRT ส่วนวิทยาเขตชะอำ-เพชรบุรี ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ภายในเขตพื้นที่ชะอำ-เพชรบุรี ใกล้ตัวเมืองหัวหิน

ความรู้ที่นำเอาไปใช้ได้จริง

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์นี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงานด้านต่างๆ ผ่านการเรียนแบบ interactive ที่ห้องเรียนขนาดเล็ก สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สานสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี

Adult MBA Program
Play Video

หลักสูตรปริญญาตรี
สำหรับคนทำงาน

หลักสูตรอบรมระยะสั้น
Executive Education Series

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ คลิกที่นี่

กิจกรรม