หลักสูตรปริญญาตรี เพื่อคนทำงานโดยเฉพาะ
ทางเลือกใหม่สู่ความสำเร็จ เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ไม่เสียเวลาทำงาน

หลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่ต้องการเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สานสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายกับนักศึกษา และรุ่นพี่ ที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะการทำงานและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตหัวหิน สอนโดยอาจารย์และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริง
(เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรภาษาไทย / Only Thai programs are available.)

เน้นเพิ่มความรู้ที่เอาไปใช้ได้จริง

การเรียนในชั้นเรียนเป็นแบบ interactive เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน ในชั้นเรียนขนาดเล็ก เพิ่มโอกาสการสร้าง connection

มีทั้งหลักสูตร BBA และ BPA

เปิดสอนทั้ง หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจ (BBA) และ รัฐประศาสนศาสตร์ (BPA) สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปีครึ่ง

มีเวลาเรียนให้เลือกหลากหลาย เหมาะกับคนทำงาน

เรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะวันอาทิตย์ (8.30 – 17.30 น.) จึงเหมาะสำหรับคนทำงาน และผู้ประกอบการต่างๆ

สอนโดยอาจารย์และวิทยากรคุณภาพ

เรียนกับอาจารย์และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริงทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำงานได้

โอกาสสร้างเครือข่ายในการทำงาน

เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สานสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายกับเพื่อนนักศึกษา และรุ่นพี่ ที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน

เรียนท่ามกลางทิวทิศน์ที่สวยงาม

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ภายในเขตพื้นที่ชะอำ-เพชรบุรี ใกล้ตัวเมืองหัวหิน ในโครงการสนามกอล์ฟปาล์มฮิลล์

ความรู้ที่นำเอาไปใช้ได้จริง

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์นี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงานด้านต่างๆ ผ่านการเรียนแบบ interactive ที่ห้องเรียนขนาดเล็ก สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สานสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี

Play Video

หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับคนทำงาน

หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับคนทำงาน