ดร.บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย ไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

Ph.D.

ดร.บุญญรัตน์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน Management and Business จาก University of Wales (Aberystwyth), UK มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาดมามากกว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นนักวิจัยอาวุโสและที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ การตลาด และการวิเคราะห์อุตสาหกรรมต่าง ๆ