รีบคว้าเลย ! ทุนพิเศษจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

รีบคว้าเลย Stamford แจกทุนการศึกษา เพื่อการเรียนต่อสาขาในฝัน

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดโครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการศึกษาที่ดี เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำงานระดับสากล ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษ ที่น้อง ๆ นักศึกษาต้องรีบคว้าเอาไว้ สำหรับใช้เป็นทุนเรียนต่อในสาขาวิชาที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดของโครงการและคุณสมบัติสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจดังนี้

เช็กคุณสมบัติโครงการมอบทุนการศึกษาพิเศษ สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจ

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี รอบ Last Call Dek-66 & Before Anyone Else Dek-67 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ซึ่งเปิดเป็นโอกาสพิเศษในโค้งสุดท้ายสำหรับนักศึกษา Dek 66 และ Dek 67 ที่มีความสนใจ โดยนักศึกษาสามารถขอทุนการศึกษาได้กับทางมหาวิทยาลัย ด้วยการยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป รวม 5 เทอม รวมไปถึงต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ โดยรายละเอียดและคุณสมบัติที่ต้องการของทุนแต่ละประเภทมีดังนี้

 1. ทุนเรียนดี (Academic Excellence)

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยทุนนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี 50% และ ทุนเรียนดี 100% ซึ่งจะลดหย่อนค่าเทอม 1 ปีการศึกษา โดยมีคุณสมบัติของผู้เข้าชิงทุนดังต่อไปนี้

1.1 ทุนเรียนดี 50% (Excellent Academic 50%) นักศึกษาจะได้ส่วนลดค่าหน่วยกิต 50%

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอชิงทุน

 • จะต้องเป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 เทอม อยู่ที่ 3.50 ขึ้นไป

1.2 ทุนเรียนดี 100% (Excellent Academic 100%) นักศึกษาจะได้ลดค่าหน่วยกิต 100%

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอชิงทุน

 • จะต้องเป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 เทอม อยู่ที่ 3.50 ขึ้นไป

 1. ทุนความสามารถพิเศษ (Special Talent)

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความโดดเด่นและมีความสามารถด้านกิจกรรม และเคยได้รับรางวัลในการแข่งขันประเภทต่าง ๆ มีความสามารถที่เคยสร้างชื่อเสียงให้แก่ทางโรงเรียนมาแล้ว รวมไปถึงนักศึกษาที่ทำงานในวงการบันเทิงทุกสาขา และนักศึกษาที่เป็น Youtuber ที่มีผู้ติดตามในช่องของตนเอง โดยทุนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนความสามารถพิเศษ 50% และ ทุนความสามารถพิเศษ 100% ซึ่งจะลดหย่อนค่าเทอม 1 ปีการศึกษา โดยมีคุณสมบัติของผู้เข้าชิงทุนดังต่อไปนี้

2.1 ทุนความสามารถพิเศษ 50% (Special Talent 50%) นักศึกษาจะได้ลดค่าหน่วยกิต 50%

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอชิงทุน

 • จะต้องเป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) 5 หรือ 6 เทอม อยู่ที่ 2.00
 • จะต้องยื่น Portfolio ประกอบด้วย

2.2 ทุนความสามารถพิเศษ 100% (Special Talent 100%) นักศึกษาจะได้ลดค่าหน่วยกิต 100%

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอชิงทุน

 • จะต้องเป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) 5 หรือ 6 เทอม อยู่ที่ 2.00
 • จะต้องยื่น Portfolio ประกอบด้วย

สาขาวิชาที่เปิดให้นักศึกษาเข้าร่วมชิงทุนการศึกษา

นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาพิเศษรอบ Last Call Dek-66 & Before Anyone Else Dek-67 ทางมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้เปิดคณะและสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีให้สามารถเข้าร่วมชิงทุนได้ ดังนี้

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Business Administration)
  • สาขาการเงินเเละการธนาคาร (Finance and Banking)
  • สาขาการตลาด (Marketing)
  • สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneurship)
  • สาขาการจัดการอีเวนต์ (Event Management)
  • สาขาการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
  • สาขาการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
  • สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
  • สาขาการจัดการธุรกิจโรงเเรมนานาชาติ (International Hotel Management)
  • สาขาการจัดการโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
 2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Accountancy)
  • สาขาการบัญชี (Accounting)
 3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (Communication Arts)
  • สาขาการผลิตสื่อสร้างสรรค์เเละบันเทิง (Creative Media Production and Entertainment)
  • สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเเละโฆษณา (Advertising and Digital Marketing Communication)
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Arts)
  • สาขาออกเเบบสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Design)
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (English for Applied Global Communication)
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Sciences)
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

ทุนการศึกษาพิเศษรอบ Last Call Dek-66 & Before Anyone Else Dek-67 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสนใจ โดยสามารถยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมให้แก่ทางมหาวิทยาลัยได้โดยตรง และที่สำคัญอย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติให้พร้อมและตรงกับความต้องการของแต่ละโครงการ เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนได้มีโอกาสในการเข้าชิงทุนในประเภทที่เหมาะสมกับตัวเอง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามพี่แนะแนวได้เลย https://bit.ly/42n7pNz

ช่องทางการติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

Website : https://www.stamford.edu

Phone Number: 02 769 4056

Facebookhttps://www.facebook.com/stamfordthailand

Instagram: stamfordthailand

Tiktok: @stamford_thailand

#เรียนต่อปริญญาตรี  #มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด #ทุนการศึกษา

#Stamford #BechelorDegree #Scholarship #Dek66 #Dek67

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>