Financial and Banking

เรียนรู้ความท้าทายของโลกแห่งการเงิน ผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำจาก Bloomberg

Kristian Lucian : ผู้ช่วยคณบดี หลักสูตรการบัญชีและการเงิน

 

การเงินและธนาคาร

สาขาวิชาการเงินและธนาคารที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้ครอบคลุม 3 หัวข้อหลักของการเรียนด้านการเงิน ได้แก่ ตลาดการเงิน ซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้ซื้อและผู้ขาย ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ อาทิเช่น หุ้น พันธบัตร ตราสารอนุพันธ์ และเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งยังครอบคลุมถึงสถาบันการเงินต่างๆ ตัวกลางทางการเงิน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารการลงทุน ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทประกัน  ซึ่งเป็นการจัดสรรทรัพยากรจากผู้ออมและผู้กู้ และอีกหัวข้อหนึ่งคือ การจัดการการเงิน โดยจะเกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการ และรวมถึงกิจกรรมทางเงินต่างๆของธุรกิจ

จุดเด่นของการเงินและธนาคารที่แสตมฟอร์ด

ที่แสตมฟอร์ด เรามุ่งเน้นให้การศึกษาที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและลงมือทำจริง แสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่แห่งของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ที่มีห้องปฏิบัติการบลูมเบิร์ก (Bloomberg Financial Lab) ที่ห้องนี้ นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลของตลาดการเงินจริง ผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยีเดียวกับที่มืออาชีพใช้จริงทั่วโลก ในระหว่างการศึกษาที่แสตมฟอร์ดนักศึกษาการเงินจะได้ใช้เวลาในห้องปฏิบัติการบลูมเบิร์ก รวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งในอดีตและปัจจุบัน ฐานข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ และข่าวธุรกิจ เพื่อแก้โจทย์และสถานการณ์จำลองทางการเงิน ที่จะได้ประสบจริงในโลกของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเรายังมีการอบรมในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากบลูมเบิร์กมาบรรยาย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากการอบรมนี้อีกด้วย

โอกาสในการทำงานในอนาคต

สาขาการเงิน เป็นสาขาวิชาที่มีโอกาสในการหารายได้จากการทำงานสูง และสามารถเลือกทำงานมากมายได้ในหลายอุตสาหกรรม ถึงแม้ช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ถดถอย การเงินก็ยังมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าโอกาสในการหางานก็จะมีมากกว่าสาขาอื่นด้วย สาขาการเงินมีความคุ้มค่าถ้าพูดถึงรายได้จากการทำงาน นักศึกษาการเงินและการธนาคาร สามารถทำงานได้ในทั้งในบริษัทประกัน ธนาคารการลงทุน ธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งยังสามารถทำงานในองค์กร ดูแลและบริหารจัดการสภาพการเงิน และพัฒนาเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์ ทำงานในบริษัทรับวางแผนและที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ตั้งแต่เงินออมหลังเกษียณ ไปจนถึงเงินประกันของบุคคลและครอบครัว นักศึกษายังสามารถทำงานในกองทุนที่มีความเสี่ยงมากได้อีกด้วย

คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจสาขาวิชาการเงินและธนาคาร

ถ้าใครกำลังมองหาการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติและลงมือทำจริง มีความมุ่งมั่นในการเรียนสิ่งใหม่ๆ กำลังมองหาความท้าทาย และมีความสนใจในโลกของการการเงินสาขาวิชานี้ที่แสตมฟอร์ดจะเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ

เสียงจากนักศึกษา

ซอนย่า, ประเทศเยอรมนี

ฉันตัดสินใจเรียนการเงินและธนาคารเพราะว่า ฉันมีความหลงใหลในตัวเลขมากๆ  และอะไรที่ทำให้โลกขับเคลื่อนไปได้ ฉันมีความสุขมากๆที่ได้มาเรียนที่แสตมฟอร์ด เพราะที่นี้มีเอกลักษณ์ตรงความเป็นนานาชาติ ทำให้เราได้เจอวัฒนธรรมที่หลากหลาย และนั้นคือสิ่งที่ชั้นชอบมากๆ

ซีมุล, ประเทศแคเมอรูน

แสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความความหลากหลายของวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เรามีนักศึกษาต่างชาติมาจากกว่า 100 ประเทศ และการที่ผมได้มาเรียนที่นี่ ทำให้รู้สึกเหมือนได้ไปท่องเที่ยวทั่วโลกเลย เพราะที่นี่ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากมาย ทั้งในและนอกสถานที่ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย รวมถึงความสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรม ที่จะช่วยเรื่องการหางานได้ในอนาคต ที่สำคัญ ที่นี่ได้ใช้เครื่องมือทำล้ำสมัย เช่น ห้องปฏิบัติการบลูมเบิร์ก ที่ถูกใช้โดยมืออาชีพตัวจริง เราได้ไปเยี่ยมชมดูงานนอกสถานที่มากมาย พวกเราได้ไปเยี่ยมบริษัทชั้นนำ เช่น ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารแห่งประเทศไทย เราได้ฝึกฝนและเห็นมุมมองการทำงานจริง ทำให้เราได้ทำความรู้จักกับตัวแทนของบริษัทต่างๆ และได้รับคำแนะนำในเรื่องของการทำงานในอนาคตอีกด้วย

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>