Enterpreneur STIU

ศึกษาการเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่จุดเริ่มต้นในบรรยากาศนานาชาติ

Edward Tang : หัวหน้าภาควิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

Hans Michael Guelich : ผู้อำนวยการหลักสูตรการเป็นเจ้าของธุรกิจและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

 

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจที่แสตมฟอร์ดค่อนข้างมีความแตกต่างจากทื่อื่นๆเราได้นำข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของตลาดมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรของเราจึงไม่เหมือนกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้เรียนตามหลักสูตร ทำกิจกรรมกับบริษัท แล้วก็จบการศึกษา เพื่อไปหางานทำ แต่นักศึกษาจะได้เริ่มแสดงความคิด นำเสนอไอเดียต่างๆ ตั้งแต่ปีที่ 2 โดยนำไอเดียต่างๆ มาวางแผนให้เป็นรูปเป็นร่าง และเราก็จะมีแพลตฟอร์มที่จะช่วยนักศึกษาในการวางแผนธุรกิจ การทำโฆษณา  เพื่อให้แผนธุรกิจของพวกเราเหล่านั้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งเรายังมีแพลตฟอร์มระหว่างประเทศ จะเชื่อมโยงกับการทำงานของนักศึกษาปีที่ 2 ไปจนถึงปีที่ 3 จะได้เรียนรู้การทำธุรกิจระหว่างประเทศรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาของเรามีโอกาสในการประสบความสำเร็จตั้งแต่ก่อนสำเร็จการศึกษา อีกทั้งนักศึกษายังจะได้ดำเนินธุรกิจของตัวเองในปีที่ 3 อีกด้วย พวกเรามีกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยในการวางแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างธุรกิจให้กับนักศึกษา รวมไปถึงมีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำแนะนำ และยังมีอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ อย่างเช่น อาจารย์ฮาน ที่มีความรู้และความสามารถในการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่จะทำให้ธุรกิจทำเงินได้มากขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้น

เราไม่ได้พัฒนาหลักสูตรและวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว แต่เรายังให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรม ให้พวกเขาได้ลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจจริงๆ ทำกิจกรรมที่จะจุดประกายไอเดียใหม่ๆ การลองหาโอกาสทางธุรกิจ รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจ และให้นักศึกษาลองปรับปรุง และมองหาทางโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ ให้กับบริษัทและสังคมส่วนรวม มันจะเกี่ยวข้องกับการทำศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของอาจารย์ฮาน ที่จะเป็นคนคอยดูแลการดำเนินธุรกิจของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พร้อมในการเป็นผู้นำในการทำงานจริงในอนาคต สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมและของโลกในอนาคต ดังนั้นจึงสามารถพูดได้ว่า มันเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียน แต่มุ่งเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติจริงมากกว่า เพื่อให้นักศึกษาเชี่ยวชาญเพื่อการสร้างจุดแข็งทางธุรกิจ

โอกาสในการทำงาน

พวกเราสร้างเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการที่เป็นเจ้าของบริษัท หรือทำงานให้กับเจ้าของกิจการต่างๆ ซึ่งเราต้องการคนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น จากการสำรวจของ Global Entrepreneurship Monitor Thailand (GEM Thailand) นั้นพบว่า ครึ่งนึงของจำนวนประชากรไทย ได้มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประกอบธุรกิจ ครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรเลย และสิ่งที่น่าจะสนใจอีกอย่าง คือ ครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด ผู้หญิง และเรามีผู้ประกอบการผู้หญิงจำนวน 64 ล้านรายในอาเซียน ดังนั้น ประเทศไทยจึงเป็นที่เหมาะมากๆ ในการศึกษาด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยที่มีธุรกิจของครอบครัว หรืออยากจะเริ่มธุรกิจของตัวเอง หรือคุณเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการเปิดประสบการณ์ในการทำธุรกิจตัวเอง ดังนั้น มั่นใจได้เลยว่าประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างธุรกิจของตัวเอง นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการสร้าง  ให้การสนับสนุน ให้ความรู้ แนะแนว และให้คำปรึกษานักศึกษาทุกคนให้ประสบความสำเร็จ อาจารย์ทุกๆ ท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ ซึ่งประมาณมากกว่า 20 ประเทศ พวกเขาเป็นผู้ประกอบการ หรือเคยเป็นผู้ประกอบการมาก่อน คุณจะสามารถสอบการประกอบธุรกิจได้ ถ้าคุณเคยทำมาก่อน

ประสบการณ์ที่มากกว่าแค่การฝึกงาน

จากการศึกษาแล้ว การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในหลายๆ หลักสูตร แต่พวกเราคิดว่า การฝึกงานได้ให้อะไรมากกว่าแค่การฝึกงาน มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ่มเพาะทางธุรกิจ ในส่วนแรก เราได้ให้ภาคธุรกิจได้เชื่อมโยงกับนักศึกษาของเราที่มีความสามารถ ซึ่งบริษัทต่างๆ ก็จะได้เข้าถึงนักศึกษาตั้งแต่เข้าไปฝึกงาน และนักศึกษาก็จะได้เข้าถึงกับบริษัทต่างๆ อีกด้วย และทั้ง 2 ฝ่ายก็จะได้เรียนรู้ว่าทั้งสองฝ่ายเข้ากันได้หรือไม่ ซึ่งหมายความว่า การฝึกงานจะไม่ใช่แค่การฝึกงานในบริษัทอะไรก็ได้ แต่การเป็นผู้ประกอบการ คุณจะต้องไปฝึกในบริษัท Startup เพื่อที่จะเรียนรู้บรรยากาศการทำงาน อีกทั้งการทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อรู้จักการประพฤติ ปฏิบัติ และการวางตัวในบริษัทขนาดใหญ่ คุณจะต้องเข้าไปทำงานในธุรกิจของครอบครัว เพื่อเรียนรู้ปัญหาต่างๆ ที่คุณจะได้เจอเมื่อต้องบริหารงานเองจริงๆ และเมื่อคุณเป็นคนที่ต้องรับดูแลกิจการต่อจากครอบครัว คุณจะต้องทำให้มันเป็นธุรกิจของคุณให้ได้

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

เราได้ทำการร่วมมือการภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย อย่างที่อาจารย์ฮานเพิ่งพูดไป เรามีทั้งการให้นักศึกษาได้ไปฝึกงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะทางธุรกิจ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของบริษัท Startup ซึ่งเรามีได้ร่วมมือกับบริษัท Startup ขนาดเล็ก ไปจนถึงธุรกิจครอบครัว และบริษัทขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้บรรยากาศการทำงานจริงๆ ซึ่งอาจารย์ฮานได้พานักศึกษาของเราไปดูงานในหลายๆ ที่อย่างเช่นเมื่อปีที่แล้ว เราได้พานักศึกษาไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียนรู้กระบวนการบ่มเพาะทางธุรกิจผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ Kendall University ในอเมริกา อีกทั้งเรายังมีอาจารย์พิเศษ และผู้ประกอบการ ที่เดินทางมาสอนจาก Ciputra University ประเทศอินโดนีเซีย กิจกรรมต่างๆ ของเราได้สอดคล้องกับกิจกรรมของภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข่งแกร่งของหลักสูตร

นอกจากภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมแล้วนั้น เรายังร่วมมือกับ International Chamber of Commerce อีกด้วย นักศึกษาของเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของ International Chamber of Commerce ได้เชื่อมโยงกับนานาประเทศกว่า 120 ประเทศ และผู้ประกอบการกว่าสี่แสนราย ดังนั้น แพลตฟอร์มนี้จึงรองรับนักศึกษาของเราในการเพิ่มโอกาสการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการจากทั่วโลก สาขาวิชาของเราไม่ได้มุ่งเน้นแค่เรื่องการเรียนในห้องเรียนตามหลักสูตร หรือแค่ความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ความร่วมมือของเรามันไปไกลกว่านั้น เพราะเราได้ร่วมมือกับเครือข่ายของผู้ประกอบการระดับนานาชาติ

ลงมือ สร้าง วางแผน และบริหารธุรกิจของตัวเอง

จุดแข็งของเราคือ การให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริงๆ เราช่วยนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมและทักษะเพื่อสร้างจุดแข็งของแต่ละคน และมุ่งเน้นความสามารถด้านการบริหารงาน ไม่ใช่รู้แค่หลักการเท่านั้น แต่จะต้องรู้วิธีในการนำมาประยุกต์ใช้อีกด้วย ดังนั้นนี้จึงเป็นจุดที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ ที่เน้นไปที่ทฤษฎีและทักษะการบริหารจัดการทั่วไปมากจนเกินไป เราจึงมุ่งเน้นในการเตรียมทักษะที่จะไปเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รู้ศักยภาพของตนเอง และนำความสามารถและจุดแข็งของตัวเองมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ พยายามที่จะลดความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจ Startup และสร้างเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

คำแนะนำสำหรับนักเรียนที่สนใจจะเป็นเจ้าของธุรกิจ

การเป็นเจ้าของธุรกิจ คือเรื่องของเงินสดและความสนุก สนุกไปกับการบริหารธุรกิจ และเรียนรู้ความหมายของธุรกิจของคุณ และเรียนรู้ที่จะสร้างผลกำไรทุกๆ ธุรกิจจะต้องเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนในการลงทุน ดังนั้นผมเชื่อว่า นักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตรการเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่แสตมฟอร์ดจะเป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับคุณ เพราะที่นี่ คุณจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด คุณจะมีจุดแข็ง และได้บริหารธุรกิจของคุณตั้งแต่ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมีอัตราความล้มเหลวน้อยที่สุด ที่นี่จึงจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมสำหรับคุณ

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>