4 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนจะเรียนต่อปริญญาโท MBA ที่ Stamford

1) ทำไมเราถึงต้องเลือกเรียนต่อป.โทด้าน MBA ที่นี่

  • บุคลากรที่มีความพร้อม ที่ Stamford เรามีหลักสูตรการเรียน MBA ที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่ประสบความสำเร็จจากวงการต่างๆ และอาจารย์ที่มีประสบการณ์จริงด้านธุรกิจจากการบริหารงานองค์กรจากทั้งในและต่างประเทศ นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอนและร่วมเรียนรู้ผ่านกระบวนการการแลกเปลี่ยนความคิด และการลงมือปฏิบัติ
  • รูปแบบการจัดคลาสเรียนแบบ Interactive Class ผ่านทางรูปแบบ workshop ที่เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน คลาสเรียนของเราจะช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในการทำธุรกิจทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
  • กลุ่มวิชาบังคับที่ช่วยเสริมทักษะและความรู้ทางด้านธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น รายวิชาธุรกิจเบื้องต้น ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิด มุมกว้างของประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ภาคธุรกิจกำลังเผชิญ และเรียนรู้แนวทางการรับมือปัญหาเหล่านี้ รายวิชาทักษะด้านบุคลากร การบริหารคนเป็นทักษะที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ รายวิชานี้ช่วยปูพื้นฐานความรู้และทักษะจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารบุคลากรในองค์กร รายวิชาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ปฏิเสธไม่ได้การมีความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจของเราแตกต่างจากธุรกิจคู่แข่ง ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวเพื่อทำให้ธุรกิจของเราอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รายวิชานี้ช่วยให้คุณเลือกใช้เครื่องมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม และการเตรียมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และยังมีรายวิชาอื่นๆ ที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจของคุณให้พร้อมยิ่งขึ้น
  • กลุ่มวิชาเลือกที่เลือกลงตามความสนใจได้ถึง 2 กลุ่ม นอกจากรายวิชาบังคับที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดและการบริหารงานของภาคธุรกิจแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มวิชาเลือกตามความสนใจเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการทำงานมากขึ้น
    1. กลุ่มการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ช่วยให้คุณเข้าใจธุรกิจต่างประเทศในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้คุณมองเห็นถึงแนวทางการจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรมของสังคม ชนชาติ และศาสนา และการแนวทางการรับมือกับความแตกต่างในองค์กร เป็นต้น
    2. กลุ่มการตลาดดิจิทัล ที่ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล หมวดรายวิชานี้จะทำให้คุณเข้าใจถึงการจัดการตราสินค้า พฤติกรรมของผู้บริโภค และการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น

2) สังคมการเรียน ป.โท ที่ Stamford

คุณจะได้พบกับเพื่อนนักศึกษาจากบริษัทชั้นนำหลายแห่ง เพื่อนต่างสายอาชีพ ต่างสาขา ตลอดจนเพื่อนๆ จากทุกมุมโลก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างเครือข่ายการทำงานของคุณให้กว้างไกลและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น คุณจะได้รู้จักอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมคลาสที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้ของคุณ อาจกล่าวได้ว่าสังคมการเรียนป.โทที่นี่ เต็มไปด้วยนักศึกษาคุณภาพที่คุณจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และแชร์ประสบการณ์ทำงานในระหว่างเรียน คุณจะพบแนวทางการทำงานในรูปแบบที่หลากหลายที่ช่วยต่อยอดทักษะด้านธุรกิจของคุณให้มีศักยภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันคุณก็จะได้พบมิตรภาพในระหว่างการเรียนที่นี่

3) หลักสูตรที่ตอบโจทย์นักศึกษาทั้ง FULL-TIME, PART-TIME และ ONLINE

การเรียน MBA ที่ Stamford คุณสามารถเลือกเวลาเรียนได้ มีทั้งหลักสูตร FULL-TIME ที่เรียนเต็มเวลา PART-TIME ซึ่งเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (เสาร์ หรือ อาทิตย์) และ 2 วัน ช่วงเย็นวันธรรมดา ทั้งสองหลักสูตรนี้นักศึกษาจะต้องเดินทางมาที่ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส (ตึก Exchange Tower) ซึ่งศูนย์การศึกษาของเรา ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ สะดวกต่อการเดินทาง แต่สำหรับนักศึกษาท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส ก็สามารถเลือกเรียนหลักสูตร ONLINE ได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากที่ไหน และเมื่อไรก็ได้ ทั้งสามหลักสูตรนี้ต่างตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของผู้เรียน ไม่ว่าจะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว นักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการเลือกศึกษาต่อเลย หรือผู้ที่สนใจแต่อาศัยอยู่ไกลจากสถานศึกษา

4) หลักสูตร Stamford MBA ต่อยอดอนาคตการทำงานอย่างไร?

การเรียนการสอนที่นี่เป็นการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Innovative Learning, Industry Linkage, International Perspective และ Integrity โดยเชื่อมโยงสี่ส่วนนี้เข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในโลกธุรกิจอย่างแท้จริง การเรียน ป.โท ที่นี่จึงถือได้ว่าเป็นการปรับมุมมองการทำงานให้กว้างขึ้น และเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้คุณมีความก้าวหน้าในการทำงานยิ่งขึ้น

  • คุณจะมีเครือข่ายการทำงานที่กว้างไกลมากขึ้นจากการมีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์จากการทำงานในภาคธุรกิจจริงๆ เพื่อนร่วมชั้นเรียนจากบริษัทชั้นนำหลายแห่งของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อนชาวต่างชาติ
  • คุณจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการทำงานของตัวเอง คุณจะได้รับแนวคิดหรือมุมมองธุรกิจที่แปลกใหม่ทั้งจากอาจารย์ และเพื่อนร่วมชั้นเรียน องค์ความรู้และศักยภาพของคุณจะมีความพร้อมมากขึ้นต่อความท้าทายใหม่ๆ เช่น โอกาสในการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น เพราะในการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ป.โทเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการพิจารณา และในขณะเดียวกันการมีป.โท MBA จาก Stamford ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นในด้านธุรกิจก็จะทำให้คุณมีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการเลื่อนตำแหน่งตลอดจนการได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น ทั้งยังช่วยให้เรซูเม่ของคุณมีน้ำหนักและน่าสนใจมากกว่าผู้อื่น

และนี่เป็น 4 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนจะเรียนต่อป.โท MBA ที่ Stamford สำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.stamford.edu/th/programs/mba/

หรือลงทะเบียนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3le8fs2 หรือโทร 02 769 4045 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/stamfordthailand