เรียนรู้ Bloomberg Terminal Navigation

Khun Pun Boonyingyongstit จาก Bloomberg LP ( สิงคโปร์)  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ Bloomberg Terminal Navigation เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ห้องปฏิบัติการ Bloomberg Financial Markets Lab ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระรามเก้า โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี ได้เรียนรู้การใช้งานเครื่อง Bloomberg ด้วยการใช้ Keyboard เฉพาะต่างๆ รวมถึงการใช้งานพื้นฐานทั่วไป เพื่อเข้าถึงข้อมูลตลาดและข่าวสารต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทและองค์กรด้านการเงินและการลงทุนที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ใช้ระบบ Bloomberg ดังกล่าวอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ดังนั้น การเรียนรู้ในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างมาก ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการเงินต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการเงินและการธนาคาร คลิกเลย

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>