ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก Bloomberg Markets Concepts (BMC)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการเงินทางธนาคาร (วิชา FIN312 Investments) ที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก Bloomberg Markets Concepts หรือ BMC  โดยคอร์สนี้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบ e-learning บนแพลตฟอร์มของ Bloomberg Terminal ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงินเบื้องต้น ทั้งนี้ นักศึกษา ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด สามารถเข้าเรียนคอร์สนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด โดยใช้เครื่องมือในห้อง Bloomberg Financial Markets Lab

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>