วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 – 1 วิทยาเขตหัวหิน

วิทยาเขตหัวหิน – พบกับการการบรรยายข้อมูลโดยรวมของบริการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดยนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และรุ่นพี่แสตมฟอร์ด