MBA Program Review & Admission Day “วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561”

รู้ลึก..เอาไปใช้ได้จริง! กับหลักสูตรใหม่ ของ Stamford MBA ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนทำงานอย่างแท้จริง พบกันในงาน Stamford Admission Day ที่อาจารย์และเจ้าหน้าทีจะมาตอบทุกข้อสงสัย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะ ใหม่

MBA Trial Class Challenge ทดลองเรียน MBA ฟรี!

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge Consumer Experience Journey – ปลุกการตลาด แบบรู้ทันผู้บริโภค สัมผัสประสบการณ์เรียน กับ Stamford MBA หลักสูตรใหม่ มาทำความรู้จัก หลักสูตรใหม่ Stamford MBA กับ 4 กลุ่มวิชาเฉพาะสุดฮิต

MBA Trial Class Challenge : Creativity for Innovation “วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561”

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge Consumer Experience Journey – ปลุกการตลาด แบบรู้ทันผู้บริโภค สัมผัสประสบการณ์เรียน กับ Stamford MBA หลักสูตรใหม่ มาทำความรู้จัก หลักสูตรใหม่ Stamford MBA กับ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะสุดฮิต

วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 – 1 วิทยาเขตพระรามเก้า

พบกับการการบรรยายข้อมูลโดยรวมของบริการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดยนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และรุ่นพี่แสตมฟอร์ด

วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 – 1 หลักสูตร Laureate English Program

ฟังการให้ข้อมูลโดยรวมของการเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Laureate English Program) บริการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา รวมไปถึง กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดยนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และรุ่นพี่แสตมฟอร์ด

วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 – 1 วิทยาเขตหัวหิน

วิทยาเขตหัวหิน – พบกับการการบรรยายข้อมูลโดยรวมของบริการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดยนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และรุ่นพี่แสตมฟอร์ด