MBA Trial Class Challenge : Managing Organization “วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019”

มาพบกันอีกครั้งในงาน Stamford MBA Trial Class รู้จักกลุ่มสาขาวิชาเลือก ยอดฮิต และร่วมกิจกรรมจำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง ในห้วข้อ “ตระหนักรู้เพื่อทีมเวิร์คที่ดีกว่า…Managing Organization”

Program Review MBA MPA “วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019”

Stamford MBA & MPA แตกต่างกว่าที่อื่นอย่างไร? มาทำความรู้จักเอกลักษณ์ ของหลักสูตรและการเรียนการสอนเราได้ในงาน Stamford Program Review พร้อมโอกาสพูดคุยกับอาจารย์

MBA Program Review & Admission Day “วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562”

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ Stamford MBA ไม่เหมือนใคร? – ค้นหาคำตอบกันได้ที่งาน “Admission Day” Stamford เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักหลักสูตร MBA ของเราให้มากขึ้น พูดคุยกับอาจารย์ พร้อมไขทุกข้อสงสัย

MBA Online “ทดลองเรียนจริง หลักสูตร ป.โท ออนไลน์” “วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562”

มาลองสัมผัสประสบการณ์เรียนออนไลน์จริง ในหัวข้อ “The Journey to the 10 Types of Innovation…กลยุทธ์สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 10 ประการ” กับ ดร. กฤษกร สุขเวชชวรกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร และทำความรู้จัก Stamford MBA Online

MBA Trial Class Challenge : Supply Chain Management “วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019”

มาพบกันอีกครั้งในงาน Stamford MBA Trial Class รู้จักกลุ่มสาขาวิชาเลือก ยอดฮิต และร่วมกิจกรรมจำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง ในห้วข้อ “Supply Chain Management for Competitive Advantage in Modern Organizations..เข้าใจซัพพลายเชนเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับองค์กรสมัยใหม่”

MBA Online หลักสูตรสำหรับ “คนยุคใหม่” “วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562”

มาทำความรู้จักกับหลักสูตร Stamford MBA Online เพียง Log-in เข้ามาฟังรีวิวหลักสูตรและกลุ่มวิชาเลือก สุดฮิต 3 กลุ่ม International Business Management, Brand Communication และ Digital Marketing