เวิร์คช้อปเกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับการเงินและการลงทุน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ได้จัดเวิร์คช้อปเกี่ยวกับความสำคัญของจริยธรรมในอุตสาหกรรมการลงทุน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ณ ศูนย์การศึกษา อโศก แคมปัส โดยนักศึกษาที่ผ่านการทำเวิร์คช้อปจะได้รับประกาศนียบัตรจาก CFA ด้วย

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือของ สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ กับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย โดย 70% ขององค์ความรู้ที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในสาขาการเงินและการธนาคาร ได้รับจากการร่วมมือในครั้งนี้นั้น จะเน้นไปทางด้านบรรทัดฐานของจริยธรรมและมาตรฐานของข้อปฏิบัติต่างๆ  จุดมุ่งหมายของโครงการ คือ ให้นักศึกษามีคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนระดับสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางโดยทั่วไป

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>