Dual Language

เปิดประสบการณ์ในต่างแดน กับหลักสูตรปริญญาตรี 2 ใบ

Colin A. Pinto : รักษาการคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

หลักการของหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Options

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้เสนอทางเลือกที่แตกต่างให้แก่นักศึกษาที่นี่  นั่นคือ หลักสูตรปริญญาตรี แบบ 2 ปริญญา  พวกเขาสามารถเลือกที่จะศึกษาตลอดหลักสูตรที่นี่ แต่หากพวกเขาต้องการเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรี แบบ 2 ปริญญา พวกเขาก็สามารถเลือกได้เช่นกัน หลักสูตรปริญญาตรี แบบ 2 ปริญญานี้ เกิดจากการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ นักศึกษาลงเรียนที่แสตมฟอร์ด และทำตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัยได้ครบถ้วน จากนั้น พวกเขาจึงสามารถเลือกที่จะไปศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้

รายละเอียดขั้นตอนของการศึกษาในหลักสูตรนี้ คือ เมื่อนักศึกษาต้องการที่จะเรียน หรือเลือกการเรียนแบบ 2 ปริญญา เป็นเรื่องสำคัญมากที่พวกเขาต้องพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชา เพื่อที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้แนะนำพวกเขาว่าพวกเขาต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจากทางแสตมฟอร์ดอะไรบ้างให้ครบถ้วน อาจารย์จะช่วยแนะนำว่าพวกเขาควรลงเรียนวิชาอะไร เมื่อไปศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะสามารถเรียน 1 หลักสูตรได้ใน 2 ประเทศ  สิ่งนี้เองได้ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ในระบบการศึกษาของทั้ง 2 ประเทศให้แก่พวกเขาได้

หลักสูตรปริญญาตรี แบบ 2 ปริญญา มีกี่สาขา

ในสาขาวิชาทั้งหมดที่แสตมฟอร์ด เราจะมีทั้งหมด 10 หลักสูตรด้วยกันที่ให้ปริญญาอีกใบในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ สเปน และสวิสเซอร์แลนด์

ปัจจุบัน เรามีทั้งหมด 10 สาขาด้วยกัน หลักสูตรล่าสุด คือ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กับ Richmond University (RAIUL) ตั้งอยู่ในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัยทั่วโลก โดยนักศึกษาสาขาวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สามารถเลือกเดินทางไปศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี แบบสองปริญญา ที่ Richmond University (RAIUL) ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ Richmond University (RAIUL)

การจัดการโรงแรมนานาชาติ เราได้ร่วมมือกับ Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) ที่ประเทศออสเตรเลีย ที่นี่ได้รับการโหวตให้เป็นวิทยาลัยการจัดการโรงแรมที่ดีที่สุดในภูมิภาคเลยทีเดียว ทั้งนี้ นักเรียนของเราจำต้องศึกษาตามหลักสูตรของแสตมฟอร์ดเป็นเวลา 2 ปี และเรียนให้ได้ตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน จากนั้น พวกเขาจะได้เดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลีย และเรียนที่นั่นเป็นระยะเวลา 1 ปีครึ่งนักศึกษาต้องเรียนให้ได้ตามข้อกำหนดทั้งหมด จากนั้น จะได้รับปริญญาบัตรจาก 2 ประเทศ เมื่อสำเร็จหลักสูตร

นอกจากนี้ เรายังมีหลักสูตร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทางเราได้ร่วมมือกับ Kendall University ในเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  เดินทางไปเรียนที่เมืองชิคาโกต่อเป็นระยะเวลาแค่ 1 ปีเพื่อเรียนจนจบหลักสูตร และได้จะปริญญาบัตรจากทั้งแสตมฟอร์ดและ Kendall University เมื่อสำเร็จหลักสูตร มากไปกว่านั้น เรามีสาขาวิชา การจัดการอีเวนท์ ที่มีระเบียบและข้อกำหนดคล้ายๆ กันกับหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาในหลักสูตรนี้ จะเรียนที่นี่เป็นระยะเวลา 2 ปี และไปศึกษาต่อยัง Kendall University เมืองชิคาโก เป็นระยะเวลาอีก 1 ปี

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขานี้มีความเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากเราได้ร่วมมือกับ EU Business School  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยใน 3 เมือง 2 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน และเมืองเจนีวา และเมืองมองเทรอซ์สวิตเซอร์แลนด์ นักศึกษาจะได้เรียนที่นี่เป็นระยะเวลา 2 ปี และเรียนอีก 2 ปีที่ EU Business School  ดังนั้นแล้ว พวกเขาจะได้รับปริญญาบัตร 2 ใบ จากแสตมฟอร์ดและจาก EU Business School

การจัดการธุรกิจการบิน ทางเราภูมิใจกับหลักสูตรนี้มาก เนื่องจากเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่ได้ผสานความร่วมมือกับ Vaughn University ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ในวิทยาลัยด้านการบินที่ดีที่สุดในอเมริกา นักศึกษาของเราสามารถไปศึกษาต่อที่นั่น และได้รับปริญญาบัตรจาก 2 ประเทศ โดยจะต้องศึกษาตามหลักสูตรที่นี่ เป็นระยะเวลา 3 ปีครึ่ง จากนั้น ไปศึกษาต่อที่ Vaughn University อีก 1 ปีเพิ่มเติม ซึ่งเหมือนปริญญาเสริม  เมื่อพวกเขาสำเร็จการศึกษาจาก Vaughn University ที่สหรัฐอเมริกา พวกเขาจะได้รับปริญญาใบที่สองจาก Vaughn University อีกด้วย

การจัดการการตลาด สำหรับสาขาวิชานี้ เราได้ร่วมมือกันกับ Lubin School of Business at Pace University ในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ Lubin School of Business at Pace University ได้รับการขนานนามให้เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในด้านการตลาดเลยทีเดียว นักศึกษาจะต้องเรียนที่แสตมฟอร์ดเป็นระยะเวลา 2 ปี และหลังจากนั้น พวกเขาจึงไปเรียนปีสุดท้ายที่ Lubin School of Business at Pace University ในนิวยอร์ก และได้รับปริญญา 2ใบ ใบหนึ่งจากแสตมฟอร์ด และอีกใบจาก Lubin School of Business at Pace University

สุดท้าย เราได้เซ็นบันทึกข้อตกลงกับ University of the West of England ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองบริสทอล ประเทศอังกฤษ และ University of Northampton ในเมืองนอร์ธแธมตัน ประเทศอังกฤษ สำหรับสาขาวิชา การเงินและการธนาคาร สาขา การบัญชี และสาขา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เช่นเดียวกับสาขาอื่นๆ นักศึกษาต้องเรียนที่นี่เป็นระยะเวลา 3 ปีครึ่ง แล้วจึงไปเรียนเสริมเพิ่มเติมอีก 1 ปี ซึ่งเป็นปีสุดท้าย  หลังจากนั้น พวกเขาจึงจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ประเทศ คือจากประเทศไทย และจากประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ที่จะได้รับ

ทั้งหมดนี้เป็นโอกาสอันดีที่ไม่เหมือนใคร เนื่องจากนักศึกษาได้มีโอกาสไปเยือนต่างประเทศ และได้ไปเห็นระบบการศึกษาของประเทศอื่นๆ ไม่เพียงแต่พวกเขาจะเติบโตและพัฒนาที่นี่เท่านั้น แต่พวกเขายังสามารถเดินทางไปศึกษายังที่อื่นๆ และได้อะไรใหม่ๆ จากประเทศนั้นๆ ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงานให้แก่นักศึกษา เมื่อบริษัทหรือองค์กรเห็นว่านักศึกษาของเราได้รับปริญญา 2 ใบจากต่างสถาบันการศึกษากัน นักศึกษาจะมีโอกาสมากในการถูกว่าจ้างเข้าทำงาน เนื่องจากพวกองค์กรเหล่านี้ มองหานักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์สัมผัสกับวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและระบบการศึกษาที่หลากหลาย  ซึ่งหมายความว่าโอกาสการทำงานของพวกเขาจะไม่ได้ถูกจำกัดเพียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่หมายถึงโอกาสในต่างประเทศด้วยเช่นกัน

ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พวกเข้าได้เรียนมาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ เพราะความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งจุดแข็ง ที่พวกเขาได้เรียนรู้จากคณาจารย์ ครู และหลักสูตร ทำให้พวกเขาเข้าใจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากตลาดในประเทศไทยมีความแตกต่างจากตลาดในยุโรป หรือตลาดอเมริกา และออสเตรเลีย

พวกเขาจึงจะได้มุมมององค์รวมของสิ่งที่อุตสาหกรรมภาคส่วนนั้นๆ ต้องการ ได้รู้ถึงความคาดหวังของภาคส่วนนั้นๆ และได้รู้ว่าพวกเขาจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการได้รับเลือกเข้าทำงาน

จากมุมมองของอาจารย์ ผมมองว่า นักศึกษาของเราที่นี่ ได้รับโอกาสอันดีที่จะไปเปิดโลกทัศน์ยังอีกพื้นที่หนึ่งบนโลก ไปเรียนรู้วัฒนธรรม อาหาร และผู้คน เพราะว่าที่แสตมฟอร์ดแห่งนี้ เรามีนักศึกษาทั้งหมด 117 เชื้อชาติ นั่นหมายความว่า เรามีนักเรียนจาก 117 ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม การเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรี แบบ 2 ปริญญานี้ พวกเขาสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่น เพื่อหาประสบการณ์มากขึ้นได้ด้วย เพราะเราไม่ได้จะให้เพียงแค่ความรู้แก่พวกเขาเท่านั้น แต่การศึกษาที่แท้จริงจะช่วยให้นักศึกษาเติบโต พัฒนา มีวุฒิภาวะ รู้จักปรับตัวและมีความยืดหยุ่นอีกด้วย

คำแนะนำสำหรับนักศึกษาที่สนใจ

สิ่งที่เราทำเบื้องต้นคือ  ให้ทางเลือกแก่นักศึกษาที่มายังแสตมฟอร์ด พวกเขาสามารถเลือกเรียนภายในประเทศ ซึ่งต้องศึกษาทั้งหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หรือจะเลือกเรียนแบบ 2 ปริญญา ที่ต่างประเทศด้วยก็ได้ ซึ่งหากนักศึกษาสนใจเลือกเรียนแบบ 2 ปริญญา ทางเราจะสื่อสารไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชานั้นๆ แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาจึงจะแจ้งว่า นักศึกษาต้องเรียนให้ได้ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดอย่างไรบ้าง และต้องเรียนอย่างไรให้ตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศอย่างครบถ้วน

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งความคาดหวังของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้แก่นักศึกษา เนื่องจากวัฒนธรรมที่นี่ในไทยและในยุโรปต่างกันมาก ดังนั้นแล้ว ที่ปรึกษาวิชาการไม่เพียงแค่ช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในด้านวิชาการเพียงเท่านั้น แต่ยังให้คำแนะนำว่าพวกเขาต้องปฏิบัติตนอย่างไรในสิ่งแวดล้อมที่ต่างออกไป ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัฒนธรรม ผู้คน และอาหาร เพื่อที่เมื่อนักศึกษาไปเรียนต่างประเทศ พวกเขาจะได้ไม่เกิดอาการ Culture Shock หรือ มีความรู้สึกอึดอัดเมื่อเจอกับสภาวะแวดล้อมที่ต่างออกไป

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>