ดร.บำเพ็ญ ไมตรีโสภณ ไทย

ผู้อำนวยการ หลักสูตรศิลปศาสตร์

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

นักเขียนและนักแปลที่มีผลงานแปลมากกว่า 30 เรื่อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการพัฒนาศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับประกาศนียบัตรสาขาการจัดการข้ามวัฒนธรรม จากประเทศสหรัฐอเมริกา