Christopher A. Hanks สหรัฐอเมริกา

อาจารย์ผู้สอน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานโยบายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ จาก Middlebury Institute of International Studies และปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ จาก Loyola University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้จัดการโปรเจคที่บริษัทแปลภาษา ผู้ประสานงานโลจิสติกส์ และผู้จัดการฝ่ายขายที่ PepsiCo และผู้จัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม