มธุรส มธุราสัย ไทย

รองผู้อำนวยการ หลักสูตรการจัดการโรงแรมนานาชาติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวจาก Southern Cross University ประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ใน อุตสากรรมการโรงแรมกับเครือโรงแรมระดับ 5 ดาว เช่น โรงแรมริทซ์ คาร์ลตัน
โรงแรมแมริออท โรงแรมเซ็นทารา และโรงแรมอนันตรา