เมธี สุขสาร ไทย

รองผู้อำนวยการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตพระรามเก้า)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการศึกษา สาขา Teaching English to Speakers of Other Languages จาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การสอนในด้าน Academic English และ English for Specific Purposes to adults learners มามากกว่า 12 ปีที่สถาบันภาษาชั้นนำและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการบริหารโปรแกรมสองภาษาในระดับมหาวิทยาลัย