ปัจจัย ปิยะชน ไทย

หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารทั้งในด้านการเงินการธนาคาร ธุรกิจบริการ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และการค้าระหว่างประเทศจากบริษัทและรัฐวิสาหกิจชั้นนำมากกว่า 10 ปี เช่น SME Bank, National Car Rental และ Barter Card