รุ่งแก้ว เกตุแก้ว ไทย

ผู้อำนวยการ หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการองค์กรและการสื่อสาร จาก Dominican University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในสายงานการจัดการธุรกิจการบินในสายการบินชั้นนำระดับโลก อาทิ Thai Airways PCL., Japan Airlines และ American Airline และยังเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)