ดร.ธนสิน จันทเดช ไทย

อาจารย์ผู้สอน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสบการณ์มากมายด้านโทรทัศน์ โฆษณา และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการพูดในที่ชุมชน