ดร. ทิตพงศ์ แดงรัศมีโสภณ ไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

Ph.D., University of South Australia

ดร. ทิตพงษ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก Thunderbird School of Global Management สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกด้านบริการธุรกิจจาก University of South Australia ดร. ทิตพงษ์ มีประสบการณ์การทำงานกว่า 14 ปี ด้าน Brand & Marketing