International Relations

เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมโอกาสไปเรียนต่อที่ยุโรป

Ricardo Ortiz : หัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรนี้อยู่ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นกลุ่มวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่ทั้งวิชาโท และไม่ใช่วิชาเอก มันเป็นกลุ่มวิชา ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาต้องเลือกเรียน 7 วิชาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรามีวิชาหลากหลายให้เลือกเรียนได้ ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น ไปจนถึงวิชาเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศ เราได้สอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองระดับนานาชาติ การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศด้วยเช่นกัน สิ่งที่เราพยายามทำคือ ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแก่นักศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อระดับปริญญาโท หรือไปใช้ในการทำงานได้

หลักสูตรนี้อยู่ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จึงมีวิชาหลากหลายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ เช่น ทฤษฎีทางธุรกิจ, ทฤษฎีทางการตลาด, ความเป็นผู้นำ, จริยธรรมทางธุรกิจ, และกฎหมายธุรกิจ มีวิชาหลากหลายที่เน้นเรื่องการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ แต่เนื่องจาก เป็นสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษาจึงต้องเรียนวิชาที่เนื่องด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งหมด 7 วิชา พวกเขาจะได้เรียนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานอย่างวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น ไปจนกระทั่งถึงพื้นฐานว่าด้วยการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ และอาจจะได้เรียนรู้สิ่งที่ยากและซับซ้อนขึ้นอย่างกระบวนการทำวิจัยในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ

โอกาสในการทำงาน

ข้อดีของสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ หลักสูตรนี้อยู่ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจ ซึ่งหากคิดดีๆ แล้วนั้นจะพบว่า นักศึกษาจะได้รับปริญญาจากหลักสูตรที่สามารถยื่นสมัครตำแหน่งงานที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารธุรกิจได้หลากหลายมาก และหากคุณเรียนสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คุณจะสามารถเข้าทำงานได้ในหลายภาคส่วน หลายสาขาเลยทีเดียว

ยกตัวอย่าง ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่า ถ้าเราเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จบไปจะต้องทำงานในมหาวิทยาลัย หรือในคณะรัฐบาล แต่อันที่จริงแล้ว ทำได้หลายอย่างกว่านั้นมาก คุณสามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศอย่างองค์การสหประชาชาติ (UN) คุณสามารถทำงานในบรรษัทข้ามชาติ  คุณสามารถทำงานในบริษัทที่ปรึกษา หรือบริษัทด้านกฏหมาย

และเนื่องจาก สาขาวิชานี้ไม่ได้เกี่ยวเนื่องแค่รัฐบาล หรือสถาบันศึกษาเพียงเท่านั้น  ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านธุรกิจอย่างเจาะลึก เพราะการรู้กลไลการทำงานของโลกปัจจุบันเป็นเรื่องจำเป็น และนั่นคือสิ่งที่เราพยายามสอนกันในหลักสูตรนี้ ในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เราพยายามทำความเข้าใจว่าโลกของเรามีกลไกการทำงานอย่างไร

โปรแกรมการฝึกงาน

ที่แสตมฟอร์ดได้บรรจุการฝึกงานลงในหลักสูตรด้วยเช่นกัน ซึ่งนับเป็นส่วนเสริมที่ดีมากแก่นักศึกษา ที่เราเพิ่มเติมลงไปในหลักสูตรการเรียนการสอน และการศึกษาที่นี่ ในการฝึกงานของสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สิ่งที่เราพยายามทำคือ พยายามส่งนักศึกษาไปฝึกงานยัง 3 สถานที่ด้วยกัน อาจจะ เป็นการฝึกงานที่สถานทูต ฝึกงานที่หอการค้า หรืออาจเป็นการฝึกงานที่องค์กรระหว่างประเทศ อย่างสหประชาชาติ ข้อดีอย่างหนึ่ง ที่เราตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย คือ มีองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งมีสำนักงานอยู่ที่นี่ นั่นเป็นการให้ตัวเลือกที่ดีแก่นักเรียน แต่ทั้งนี้ พวกเขาสามารถไปฝึกงานที่ต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ไม่จำเป็นว่าพวกเขาจำต้องถูกจำกัดให้ฝึกงานอยู่ที่กรุงเทพฯ  ประเทศไทยนี้เท่านั้น พวกเขาสามารถไปฝึกงานต่างประเทศ อาจจะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรืออาจจะเป็น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น พวกเขามีทางเลือกที่หลากหลาย

ความร่วมมือทางธุรกิจและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เราได้เป็นร่วมมือกับ EU Business School ในยุโรป เป็นหลักสูตรปริญญาตรี แบบ 2 ปริญญา ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นเวลา 2 ปี และโอนย้ายไปเรียนยัง EU Business School ในยุโรป โดย EU Business School มีอยู่ 3 มหาวิทยาลัยด้วยกันที่นักศึกษาแสตมฟอร์ดสามารถเลือกไปศึกษาต่อได้ หนึ่งอยู่ที่ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน และอีกสองแห่งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แห่งแรกตั้งอยู่ในเมืองเจนีวา และอีกแห่งตั้งอยู่ในเมืองมองเทรอซ์ EU Business School เปิดสอนสาขาวิชาเอก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย เมื่อนักศึกษาไปถึงที่นั่น พวกเขาสามารถเลือกเรียนวิชาได้หลากหลายในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และในด้านธุรกิจด้วยเช่นกัน และอาจจะได้รับมุมมองใหม่ๆ และความเป็นไปของโลกในยุโรป

จุดแข็งของสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แสตมฟอร์ด

ประการแรกและสำคัญที่สุด ก็คือ สาขาวิชานี้ขึ้นกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ มันไม่ได้แยกกัน มันถูกผูกติดไว้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ ซึ่งนับเป็นส่วนเสริมที่ดีมากหากคุณต้องการเรียนรู้หรือเข้าใจในเรื่องธุรกิจ คุณจำเป็นต้องเข้าใจโลก และนั่นเป็นช่วงจังหวะที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามามีบทบาท จุดแข็งอีกประการหนึ่ง คือ ความร่วมมือกับ EU Business School ซึ่งนั่นนับเป็นข้อดีอย่างมาก เราพยายามสอนให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่พวกเขาเรียนมาให้ได้ สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามพัฒนาให้มีก็คือ ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นขึ้นกับสหประชาชาติในกรุงเทพฯ และพยายามสอนให้นักศึกษาใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาในชีวิตจริง

คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประการแรกและสำคัญที่สุด ผมขอเน้นย้ำว่าสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำหน้าที่เป็นหน้าต่างให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าใจว่ากลไกการทำงานของโลกเป็นอย่างไร คำแนะนำของผมในสำหรับหลายๆ กรณีคือ หากคุณต้องการเป็นผู้ได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดโลกปัจจุบัน คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือ ความรู้ และทักษะที่ตลาดมองหา นั่นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเติมเต็มองค์ความรู้ในส่วนของธุรกิจที่นักศึกษาได้เรียนไป และแน่นอน ผมขอเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งว่า เราอาศัยอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจกลไกของโลกอย่างถ่องแท้ว่ามันทำงานและพัฒนาไปอย่างไร

สิ่งที่ผมพูดนั้น หมายความถึงในหลายๆ กรณี อย่างหากเรามองไปในอนาคต เรามองไปยังประเทศใดประเทศหนึ่ง  อะไรที่คุณคิดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 5 หรือ 10 ปีต่อจากนี้ เช่นเดียวกัน อะไรจะเกิดกับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้นแล้ว คำแนะนำของผม คือ เรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ให้มากเท่าที่เราจะเรียนรู้ได้ และศาสตร์แห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้สามารถช่วยคุณเข้าใจโลกได้มากขึ้นแน่นอน

เสียงจากนักศึกษาสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ดาร์ลีน มาทา คอนนี่, แอฟริกาใต้

ผมเลือกเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพราะเป้าหมายในอนาคตของผมคือการได้ทำงานกับสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้คน โดยการช่วยพัฒนาสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้เอง ช่วยให้ผมมองโลกได้ต่างออกไปในมุมมองที่คนอื่นๆ มองไม่เห็น พวกเราได้วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้คนในปัจจุบัน และพยายามแก้ไข และหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้ประเด็นปัญหาเหล่านั้นคลี่คลายไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยม เต็มไปด้วยความหลากหลาย คุณจะได้เรียนรู้วัฒนธรรรมที่หลากหลายจากผู้คนทั่วโลกเลยก็ว่าได้

แคทเธอรีน อแกรสโซ่, ไทย-อิตาเลียน 

ฉันเลือกเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพราะฉันตั้งใจจะทำงานในสายการทูต และฉันเล็งเห็นว่าในประเทศไทย ฉันมีโอกาสที่จะได้ทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ และประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางขององค์กรใหญ่ๆอย่างสหประชาชาติ (UN) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) อีกด้วย ฉันเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพราะฉันมาจากพื้นฐานครอบครัว และฉันรู้สึกคุ้นเคยเหมือนได้อยู่บ้าน เมื่อได้มาสัมผัสกับสังคมหลากหลายเชื้อชาติที่สแตมฟอร์ดได้หยิบยื่นให้

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>