“Love Hua Hin, Preserve Park, Love Heath” Project

นายปิแอร์ เบอร์กอย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดหัวหิน-ชะอำ นักศึกษาและคณาจารย์จากแสตมฟอร์ด ร่วมกิจกรรม “รักหัวหิน รักษ์สวน รักสุข”  ที่สวนหลวงราชินี 19 ไร่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลเมืองหัวหินพร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนได้รวมพลังกิจกรรม “รักหัวหิน รักษ์สวน รักสุข” เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่เมืองหัวหิน ร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนพื้นที่ความสุขให้กับเมืองหัวหินภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ต่อยอดไปสู่การมีจิตสาธารณะในการพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชนของตนเองให้มีความสะอาดสวยงาม พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนให้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

พิธีเปิดประกอบด้วยการโชว์ออกกำลังกายของชมรมเรารักในหลวงหัวหินและของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดหัวหิน-ชะอำ การเต้นแอโรบิคและร่วมทาสีทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบให้เกิดความสวยงาม

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>