Stamford ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Middlesex University London

ดร.แอนดรูว์ สกาวน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ  คาเรน วอง Director of South-East Asia  ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยมิดดัลเซกส์ (Middlesex University) ลงนามความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ (International Hotel Management) ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จะมีทางเลือกในการเดินทางไปศึกษาที่ มหาวิทยาลัยมิดดัลเซกส์ ลอนดอน ประเทศ อังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี ได้สัมผัสการเรียนและเพิ่มประสบการณ์การชีวิตในต่างแดน พร้อมรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิดดัลเซกส์ เป็นจำนวน 2,000 ปอนด์ (GBP) และเมื่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร 2 ใบ จากทั้ง มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และจาก มหาวิทยาลัยมิดดัลเซกส์ ลอนดอน (Middlesex University London)

 
ที่แสตมฟอร์ด นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการบริหารจัดการในทุกส่วนงานของการโรงแรมผ่านหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นการปฏิบัติงานจริงในชั้นเรียน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการในปัจจุบัน นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ฝึกงานในโรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษา

 
ในส่วนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ G-ABLE บริษัทผู้พัฒนาและติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีโดยตรง ได้ฝึกและลงมือทำจริง รวมไปถึงการฝึกงานและการทำโปรเจคต่างๆ เพื่อเตรียมทักษะและความพร้อมในการก้าวสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคตอย่างมั่นใจ

 
มหาวิทยาลัยมิดดัลเซกส์ ลอนดอน (Middlesex University London) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลอนดอน มีนักศึกษาจากหลายประเทศ มากกว่า 140 เชื้อชาติ เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนหลากหลาย อาทิ สาขาศิลปะและการออกแบบ การจัดการธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม กฎหมาย และสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ได้รับการรับรองจาก Quality Assurance Agency for Higher Education หรือ QAA ของประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมุ่งเน้นความร่วมมือระดับสากลกับทั้งภาควิชาการและภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ดังนั้นความร่วมมือระหว่างแสตมฟอร์ดและมหาวิทยาลัยมิดดัลเซกส์ ลอนดอน (Middlesex University London) ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาในทุกด้าน จากทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ การเรียนในห้องเรียนโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ และการฝึกงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นใจเมื่อสำเร็จการศึกษา

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>