ความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดช่วยเตรียมความพร้อมในการทำงานให้นักศึกษา โดยมีสายสัมพันธ์อันดีกับบริษัทชั้นนำต่างๆ กว่าร้อยแห่งจากหลากหลายประเภทธุรกิจ เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้เข้าถึงประสบการณ์การเรียนรู้ในโลกการทำงานจริง

โครงการฝึกงาน 480 ชั่วโมง

เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพในสาขาที่เลือกเรียน เพื่อนำไปใช้จริงในการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานก่อนจบการศึกษา

ศึกษาดูงานที่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

วันที่: 25 กันยายน 2562

สถานที่: Maybank Kim Eng (Thailand)

สาขาวิชา: Finance and Banking

เยี่ยมชมแผนกช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่: 17 ตุลาคม 2562

สถานที่: Technical Department, Thai Airways International,PCL, Suvarnabhumi International Airport.

สาขาวิชา: Airline Business Management