escort ankara

ankara escort bayan

หลักสูตร บริหารธุรกิจ BBA เรียนวันอาทิตย์

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่ต้องการเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สานสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายกับเพื่อนนักศึกษา และรุ่นพี่ ที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน

เพิ่มโอกาสก้าวหน้า จบได้ใน 3.5 ปี ไม่เสียเวลาทำงาน

 • เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะวันอาทิตย์ (8.30 – 17.30)
 • เหมาะสำหรับบุคคลทำงาน และผู้ประกอบการ
 • สอนโดยอาจารย์และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริง
 • มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนขนาดเล็ก

หลักสูตรทันสมัยเพื่อคนทำงาน ทางเลือกใหม่สู่ความสำเร็จ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง และทักษะการทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ หรือสามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้หลังจากเรียนจบ ด้วยการเรียนแบบสหกิจศึกษา เน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฎิบัติ และฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในภาคเอกชน และภาครัฐ

เกณฑ์การรับสมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
 • สัญชาติไทยหรือต่างชาติที่สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถเสียสละเวลามาเรียน และทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ตามกำหนด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาใบรับรองการจบการศึกษามัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
 
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ คลิกที่นี่

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

izmir escort

izmir escort

antalya escort

antalya escort

porno izle

porno izle

instagram izlenme

takipçi satın al

takipçi

izmir escort

takipçi satın al ucuz

izmir escort bayan

eskişehir escort bayan

travesti porno

instagram türk takipçi

türk ifşa

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

tiktok takipçi satın al

takipçi satın al

istanbul bayan escort

instagram takipçi hilesi şifresiz

instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al