หลักสูตร Stamford English Program เป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่จำเป็นให้กับนักศึกษา สามารถเริ่มเรียนได้ทุกระดับภาษา มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทำการวางแผนและออกแบบการเรียนให้ตรงกับทักษะ ความสามารถ และความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Collaborative Learning Environment) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนแผนการเรียนแบบนานาชาติและสองภาษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด รวมไปถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตอย่างมั่นใจ

 

จุดเด่นของหลักสูตร

  • เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  • รับรองคุณภาพหลักสูตร Stamford English Program และเคมบริดจ์
  • ทางเลือกการเรียนแบบ 24 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 12 ชั่วโมง/สัปดาห์
  • หลักสูตรการเรียนการสอนทันสมัยที่เน้นการปฏิบัติจริง
  • รับประกาศนียบัตรรับรองระดับภาษาอังกฤษเมื่อสำเร็จหลักสูตร
  • เรียนรู้ในห้องเรียนแบบ Interactive และบรรยากาศการเรียนที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง

การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์บริการวิชาการและคำแนะนำทางภาษาอังกฤษ และพบปะพูดคุยกับเพื่อนจากนานาประเทศ

ติวเข้มภาษาอังกฤษ
นักศึกษาสามารถติดต่อเพื่อทำการจองติวเข้มภาษาอังกฤษกับอาจารย์ได้ทั้งแบบเป็นกลุ่มย่อย หรือตัวต่อตัว

เอกสารประกอบการเรียน
บริการหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักศึกษาในการหาข้อมูลและฝึกฝนภาษาอังกฤษ

ตรวจผลการเรียนและระดับของภาษาอังกฤษ
ประเมินความสามารถและพัฒนาการทางภาษาพร้อมรับปรึกษาและชี้แนะจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

วางแผนการเรียน
ออกแบบการเรียนภาษาอังกฤษให้ตรงกับทักษะ ความสามารถ และความต้องการของแต่ละคน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมพิเศษ

หลักสูตร Stamford English Program ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเสริมเข้าไปในหลักสูตรวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์และเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา

  • ทัศนศึกษา
  • การแข่งขันต่างๆ
  • กิจกรรมในห้องเรียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Stamford English Progam

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!