Stamford Executive Education Series DMM รุ่นที่ 5

หลักสูตรอบรมระยะสั้นนี้ ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความเข้าใจและความชำนาญพิเศษ ด้าน “Digital Marketing” ครอบคลุมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ และปฏิบัติงานจริงเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ โดยมีทั้งคลาสภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ให้เลือกเรียน ระยะเวลาเรียนคอร์สะ 4 สัปดาห์ (รวม 2 คอร์ส เป็น 8 สัปดาห์)

Digital Marketing Essentials

ครอบคลุมเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับ Digital Marketing 

สัปดาห์ 1

 • ภาพรวมช่องทางการสื่อสารบนสื่อดิจิทัล
 • วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการโฆษณาและการโฆษณาด้วยภาพ

สัปดาห์ 2

 • การวางแผนการตลาดออนไลน์ด้วยสื่อดิจิตทัล (ขั้นตอนการวางแผน)
 • กลยุทธ์การจัดการการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยช่องทางดิจิทัล

สัปดาห์ 3

 • การพัฒนาประสิทธิภาพแนวทางประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อผลลัพท์
 • การประเมินผลและการปรับปรุงประสิทธิภาพของช่องทางสื่อสารดิจิทัล (Google Analytic & Facebook Insight)

สัปดาห์ 4

 • การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยสื่อดิจิทัลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • สอบวัดผลและการนำเสนองานรายกลุ่ม

Mastering Digital Marketing

เนื้อหาเน้นการพัฒนาทักษะและการลงมือปฏิบัติจริงในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลบนแพลทฟอร์มต่างๆ

สัปดาห์ 1

 • เจาะลึกการซื้อสื่อ – Facebook และ Instagram
 • การจัดการการสื่อสารบนสื่อโซเชียล

สัปดาห์ 2

 • การทำการตลาดโดยผู้มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์ – KOL
 • เจาะลึกการโฆษณาภาพเคลื่อนไหวและ YouTube

สัปดาห์ 3

 • เจาะลึก Google Search (SEM & SEO)
 • Google Analytics – การเรียนรู้สาระสำคัญของ Google Analytics

สัปดาห์ 4

 • เรียนรู้เชิงลึกการทำโฆษณาผ่านทาง LINE Ads.
 • สอบวัดผลและการนำเสนองานรายกลุ่ม

*หากต้องการเทียบโอนหน่วยกิต (จำนวน 4 หน่วยกิต) ไปยังหลักสูตร Stamford MBA ผู้เรียนจะต้องเรียนจบทั้ง 2 คอร์ส และสอบผ่าน Challenge Exam 

Why Stamford DMM:

 1.  โอกาสสร้าง Connection กับอาจารย์ผู้สอน วิทยากรพิเศษ และเพื่อนร่วมชั้นจากหลากหลายอุตสาหกรรม
 2. สามารถเลือกเรียนคอร์สได้ตามต้องการ
  • มีให้เลือกทั้ง คลาสภาษาอังกฤษ และ คลาสภาษาไทย
 3. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปหลักสูตร Stamford MBA ได้ (จำนวน 4 หน่วยกิต) เมื่อเรียนจบทั้งสองคอร์สและสอบผ่าน Challenge Exam
 4. เรียนแบบ interactive ผ่านกิจกรรม workshop ต่างๆ

Instructor & Guest Speaker

Russell Conrad

Head Instructor

ผู้ก่อตั้ง Digital Agency เจ้าแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2004 และเป็นผู้สร้าง Ad Network รายแรก เมื่อปี 2008 ปัจจุบัน เป็นเจ้าของ บริษัท Audience IQ ซึ่งเป็น Programmatic Consulting Agency ให้บริการด้านการตลาดดิจิตัลผ่านแบรนด์ชั้นนำหลายแห่ง โดยเฉพาะแบรนด์ในกลุ่มร้านอาหาร เช่น The Pizza Compay, Swenzen’s, Sizzler และ Burger King

ปุณฑริก หาญญานันท์

มีประสบการณ์งานด้านการตลาดมากว่า 9 ปี เชี่ยวชาญด้าน Brand Management ในกลุ่มอุตสาหกรรม FMCG, มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัทข้ามชาติชั้นนำ Unilever, AB Food & Beverages and Ajinomoto

Jonah Kadish

มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการด้าน L&D, Customer Success Manager, ผู้ประกอบการ และอาจารย์ให้กับบริษัทชั้นนำ หลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย และ ดำAPAC Academy Dean ของ AppsFlyer, Platform ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลบนมือถือ

Jaipal (Jay) Khanijou

 • Digital Trading Director of Audience IQ.
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้าน Digital Media Planning and Optimization

 • และยังเคยร่วมงานกับแบนด์ชั้นนำ อาทิเช่นThe Pizza Company, 1112 Delivery and Bumrungrad Hospital.

Luke Cassidy

Online influencer

กำหนดการ

Digital Marketing Essential เริ่มเรียน วันที่ 31 พ.ค. – 28 มิ.ย. 2563
Mastering Digital Marketing เริ่มเรียน วันที่ 28 มิ.ย. 2563 – 26 ก.ค. 2563

วัน : วันอาทิตย์ เวลา : 14:00 – 16:00น. (Live session)
(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แบ่งเป็น 2 ชั่วโมงเรียนผ่านนระบบออนไลน์ และ 4 ชั่วโมงเรียนด้วยตัวเอง)

ค่าอบรม
19,900  บาทต่อหลักสูตร
*สามารถแบ่งชำระค่าเรียน 0% สูงสุด 4เดือน กับธนาคารชั้นนำ

แบ่งชำระค่าเรียนกับธนาคารชั้นนำ
Citibank 0% 3 months
Bangkok Bank 0% 3 months
Central the 1 Card 0% 3 months
First Choice 0% 3 months
Krungsri 0% 3 months
KTC 0% 4 months
SCB 0% 3 months
Thanachart 0% 3 months
UOB 0% 4 months

สอบถามเพิ่มเติม
02 769 4045  Line ID:   sunontee_stiu

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!