Stamford Executive Education Series DMM รุ่นที่ 4

หลักสูตรอบรมระยะสั้นนี้ ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความเข้าใจและความชำนาญพิเศษ ด้าน “Digital Marketing” ครอบคลุมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ และปฏิบัติงานจริงเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ โดยมีทั้งคลาสภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ให้เลือกเรียน ระยะเวลาเรียนคอร์สะ 4 สัปดาห์ (รวม 2 คอร์ส เป็น 8 สัปดาห์)

Digital Marketing Essentials

ครอบคลุมเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับ Digital Marketing 

Modules

 • Programmatic Advertising, the Evolution of Display Advertising and Ad Technology
 • Mobile Advertising
 • Online Campaign Planning for Digital Media (Planning Process) 
 • Building a Customer Relationship Management Strategy Using Digital Channels 
 • Developing Effective Customer Journeys that Drive Results

Mastering Digital Marketing

เนื้อหาเน้นการพัฒนาทักษะและการลงมือปฏิบัติจริงในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลบนแพลทฟอร์มต่างๆ

Modules

 • Facebook and Instagram –  Paid Media Deep Dive
 • YouTube  and Video Advertising Deep Dive
 • Google Search (SEM and SEO) Deep Dive
 • Social Media Management
 • Google Analytics – Mastering the essentials of Google Analytics
 • Digital Transformation and Strategic Planning 

*หากต้องการเทียบโอนหน่วยกิต (จำนวน 4 หน่วยกิต) ไปยังหลักสูตร Stamford MBA ผู้เรียนจะต้องเรียนจบทั้ง 2 คอร์ส และสอบผ่าน Challenge Exam 

Why Stamford DMM:

 1.  โอกาสสร้าง Connection กับอาจารย์ผู้สอน วิทยากรพิเศษ และเพื่อนร่วมชั้นจากหลากหลายอุตสาหกรรม
 2. สามารถเลือกเรียนคอร์สได้ตามต้องการ
  • มีให้เลือกทั้ง คลาสภาษาอังกฤษ และ คลาสภาษาไทย
 3. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปหลักสูตร Stamford MBA ได้ (จำนวน 4 หน่วยกิต) เมื่อเรียนจบทั้งสองคอร์สและสอบผ่าน Challenge Exam
 4. เรียนแบบ interactive ผ่านกิจกรรม workshop ต่างๆ

Instructor & Guest Speaker

Russell Conrad

Head Instructor

ผู้ก่อตั้ง Digital Agency เจ้าแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2004 และเป็นผู้สร้าง Ad Network รายแรก เมื่อปี 2008 ปัจจุบัน เป็นเจ้าของ บริษัท Audience IQ ซึ่งเป็น Programmatic Consulting Agency ให้บริการด้านการตลาดดิจิตัลผ่านแบรนด์ชั้นนำหลายแห่ง โดยเฉพาะแบรนด์ในกลุ่มร้านอาหาร เช่น The Pizza Compay, Swenzen’s, Sizzler และ Burger King

ปุณฑริก หาญญานันท์

มีประสบการณ์งานด้านการตลาดมากว่า 9 ปี เชี่ยวชาญด้าน Brand Management ในกลุ่มอุตสาหกรรม FMCG, มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัทข้ามชาติชั้นนำ Unilever, AB Food & Beverages and Ajinomoto

Jonah Kadish

มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการด้าน L&D, Customer Success Manager, ผู้ประกอบการ และอาจารย์ให้กับบริษัทชั้นนำ หลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย และ ดำAPAC Academy Dean ของ AppsFlyer, Platform ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลบนมือถือ

ทิวา ยอร์ค

Head Coach และ CEO ของ Kaidee, ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด E-Commerce

Luke Cassidy

Online influencer

กำหนดการ

วัน: วันอาทิตย์ (เริ่มเรียนวันที่ 12 ม.ค.)  ระยะเวลาเรียน คอร์สละ 4 สัปดาห์

เวลา:  9.00 – 16.30 น.
(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, 2 บทเรียนต่อสัปดาห์)

สถานที่เรียน  ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส (อาคาร Exchange Tower)

ค่าอบรม
29,900 บาท
*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

แบ่งชำระค่าเรียนกับธนาคารชั้นนำ
Citibank 0% 3 เดือน
กสิกรไทย 0% 2 เดือน
กรุงเทพ 0% 2 เดือน

สอบถามเพิ่มเติม
02 769 4045  Line ID:   sunontee_stiu

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!