Stamford English Program

การให้ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ

You will never feel lost or alone.

ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์บริการวิชาการและคำแนะนำทางภาษาอังกฤษ พร้อมพบปะพูดคุยกับเพื่อนจากนานาประเทศ

วางแผนการเรียน

ออกแบบการเรียนภาษาอังกฤษให้ตรงกับทักษะ ความสามารถ และความต้องการของแต่ละคน

เอกสารประกอบการเรียน

บริการหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาในการหาข้อมูลและฝึกฝนภาษาอังกฤษ

ตรวจผลการเรียนและระดับภาษาอังกฤษ

ประเมินความสามารถและพัฒนาการทางภาษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติวเข้มภาษาอังกฤษ

นักศึกษาสามารถติดต่อเพื่อทำการจองติวเข้มภาษาอังกฤษกับอาจารย์ได้ ทั้งแบบเป็น กลุ่มย่อย หรือตัวต่อตัว

ติดต่อสอบถามรายละเอียด...

  • แผนการเรียน
  • กฎเกณฑ์ของแสตมฟอร์ด
  • กิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ

คณาจารย์

Pater

peter.cotton@stamford.edu

Daniel

daniel.welsh@stamford.edu

Deepti

deepti.bhasin@stamford.edu

Will

william.chance@stamford.edu

Kris

krzysztof.rajtar@stamford.edu